How can we help you?

Description of the company

Air Transport Europe s.r.o. sa zaoberá obchodnou činnosťou s leteckou technikou, výkonom leteckých prác. Prevádzkuje leteckú záchrannú službu so stanicami v Bratislave, Nitre, Trenčíne, B. Bystrici, Poprade a Košiciach.

Jobs: AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

1 - 1 of 1