Description of the company

Výroba hydraulických čerpadiel a motorov, zemevrtného náradia, opracovanie odliatkov a pod.