Description of the company

Reklamná spoločnosť Agentúra INA, s.r.o. pôsobí na domácom i zahraničnom trhu už od roku 1990.

Show full description
Zabezpečuje komplexnú reklamnú kampaň so zameraním na veľkoobchod a branding reklamných predmetov.

Hide full description