How can we help you?

Description of the company

Spoločnosť otvára svoju prvú prevádzku v Trnave v Kamennom mlyne - spoločnosť Kaviareň pri Kamennom Mlyne s.r.o. .
Veríme že môžeme s pomocou silného kolektívu vybudovať silný podnik