Description of the company

Výroba dámskej módnej konfekcie pre zahraničný trh.