Ponuky práce: Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o.

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. zabezpečuje dlhodobú starostlivosť o klientov,
ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov, alebo ide o fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas.

ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú opateru.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis