Špecialista – sieťový inžiniering (Poprad)

Poprad

Informácie o pracovnom mieste

 

Hľadáme kolegu s nasledovným profilom

Kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania – podmienkou
- skúsenosti na rovnakej alebo podobnej pozícii – podmienkou
- odborná spôsobilosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. - § 21 - 23 - výhodou

Osobitné požiadavky:
- MS Office (Word, Excel, Internet, Power Point, Outlook) – pokročilá užívateľská úroveň – podmienkou
- Znalosť Stavebného zákona - podmienkou
- Vodičský preukaz skupiny B – podmienkou

Kompetencie (schopnosti):
- orientácia na trh a zákazníka
- pružnosť
- riešenie problémov
- tvorivý prístup
- organizačné zručnosti

Ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

Náplň práce:
- zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti súvisiacej s prípravou a realizáciou stavieb
- prerokovanie projektov s dotknutými orgánmi a organizáciami
- prerokovanie projektov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľnosti
- zabezpečuje územné rozhodnutia a stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia stavieb
- zabezpečenie všetkých ostatných povolení, výnimiek nevyhnutných k zrealizovaniu stavieb
- príprava budúcich a "ostrých" zmlúv o zriadení vecných bremien, budúcich kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv pre stavby v smere investovania AF1,AF4, AF6 a v súvislosti s preložkami časti DS napäťovej úrovne NN a VN
- podávanie návrhov na vklad vecných bremien do Katastra nehnuteľností pre stavby v smere investovania AF1,AF4, AF6 a v súvislosti s preložkami časti DS napäťovej úrovne NN a VN
- príprava zmlúv v súvislosti preložkami energetického zariadenia, prenájmom / výpožičkou podperných bodov
- príprava dohody o podmienkach vstupu na pozemky s vlastníkmi, resp. užívateľmi pozemkov
- zabezpečenie spracovania znaleckého posudku na stanovenie ceny pôdy pre vyššie uvedené rozhodnutia o vyňatí pôdy, poskytnutie podkladov pre výberové konanie na zhotoviteľa znaleckých posudkov
- obstaráva podklady a koordinuje prípravu dokumentácií pri subdodávkach
- vykonáva poradenstvo v legislatívnej oblasti
- riešenie sťažností súvisiacich s investičnou výstavbou

Pracovisko: Poprad

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.1.2017.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 28.11.2016

Hľadáme nového kolegu s nasledovným profilom:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vlastníkom akcií VSE Holding je Fond národného majetku (51 %) a nemecký koncern RWE (49 %).

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 2820163   Dátum zverejnenia: 21.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.