Technický dozor (Prešov)

Prešov

Informácie o pracovnom mieste

 

Hľadáme kolegu s nasledovným profilom

Kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania – podmienkou
- prax v oblasti elektroenergetiky aspoň 3 roky - podmienkou
- skúsenosti na rovnakej alebo podobnej pozícii – výhodou
- odborná spôsobilosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. - § 23 - podmienkou
- odborná spôsobilosť - stavebný dozor - podmienkou

Osobitné požiadavky:
- MS Office (Word, Excel, Internet, Power Point, Outlook) – pokročilá užívateľská úroveň – podmienkou
- Znalosť práce so systémom SAP – výhodou
- Vodičský preukaz skupiny B – podmienkou

Kompetencie (schopnosti):
- orientácia na trh a zákazníka
- pružnosť
- riešenie problémov
- tvorivý prístup

Ponúkame zaujímavé pracovné miesto:

Náplň práce:
- zodpovednosť za zrealizovanie pridelených investičných stavieb v požadovanej kvalite, čase a cene (od objednania PD až po zápis vecného bremena)
- kontrola zapracovania podmienok z ÚR a SP do realizačnej PD, ako i podmienok dotknutých orgánov
- zodpovedanie a manažovanie realizácie pridelených stavieb Capex po vecnej, časovej a finančnej stránke
- kontrola správnosti postupu prác, použitej technológie, materiálov, strojov a zmluvných podmienok
- odsúhlasenie fakturácie podľa vykonaných prác a prerokovanie dodatkov a zmien PD
- zvolávanie a manažovanie odovzdávacích a preberacích konaní stavieb, vyhotovenie zápisov , kontrola odstránenie chýb a nedostatkov z preberacieho konania
- príprava technických a ekonomických podkladov na zaradenie majetku do evidencie HIM a vyhotovenie zápisnice zaradenia majetku do ekonomického užívania HIMu a zodpovedanie za jej včasné odovzdanie na zaúčtovanie
- zabezpečenie vyčlenenia resp. vyradenia majetku alebo jeho častí v rozsahu podľa kompetencií
- zabezpečenie výkonu technického dozoru na stavbách (investície VSD, prekládky, nové NN rozvody realizované developermi, nové pripojenia)
- príprava podkladov aktualizácie GISu pre CAPEXové stavby
- práca v systéme SAP
- zodpovednosť za prípravu Plánu organizácie výstavby (POV) a jeho dodržiavanie
- riešenie sťažností súvisiacich s investičnou výstavbou
- kontrola plnenia zmlúv a prevzatie dodávok tovaru, prác a služieb v súvislosti s obnovou a rozvíjaním majetku Spoločnosti v dohodnutom rozsahu
- zakladanie nových prípadov resp. zložiek v digitálnej registratúre pre zastrešované stavby
- koordinácia zabezpečovania inžinierskej činnosti pri subdodávkach stavieb
- zastrešenie celého procesu realizácie stavieb na kľúč

Pracovisko: Prešov

Informácie k výberovému konaniu:

Predpokladaný dátum obsadenia pracovného miesta: 1.1.2017.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte do: 25.11.2016

Hľadáme nového kolegu s nasledovným profilom:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vlastníkom akcií VSE Holding je Fond národného majetku (51 %) a nemecký koncern RWE (49 %).

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
http://www.vseholding.sk
ID: 2798979   Dátum zverejnenia: 4.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.