Ponuky práce: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Pri svojom pôsobení spoločnosť sleduje poslanie zabezpečovať uspokojovanie potrieb obyvateľstva a ostatných subjektov jednotlivých miest a obcí v regióne pôsobenia spoločnosti dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd, pri primárnom dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia, ekonomickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja regiónu.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis