Profil skupiny GSK

GSK (GlaxoSmithKline) je globálna vedecko-zdravotnícka spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 115 krajinách. Naším poslaním je zlepšovať kvalitu ľudského života tým, že umožňujeme ľuďom robiť viac, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Vyvíjame, vyrábame a poskytujeme širokú škálu inovatívnych výrobkov zdravotnej a osobnej starostlivosti.

Zameriavame sa na:
  • Lieky na liečbu širokej škály ochorení
  • Vakcíny pre deti a dospelých, ktoré chránia pred infekčnými chorobami
  • Spotrebné výrobky dostupné v predajniach a lekárňach

GSK na Slovensku

Úspech našej spoločnosti závisí od skúseností a motivácie našich zamestnancov, preto je našim záväzkom ich rozvoj. Spoločnosť GSK ponúka svojim zamestnancom mnoho príležitostí kariérneho rozvoja s cieľom umožniť im pracovať čo najlepšie, rozvíjať ich vlastný potenciál a napĺňať pracovné ambície.

Našich zamestnancov podporujeme v dobrovoľníckych aktivitách a zároveň ako spoločnosť venujeme značnú časť finančných prostriedkov na charitatívne účely, za čo sme opakovane získali ocenenie TOP Firemný Filantrop.

Ponuky spoločnosti e-mailom