Bezpečnostný technik - Technik požiarnej ochrany

skupina Falck SK

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
Dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

TECHNIK BOZP
• zabezpečuje agendu súvisiacu s problematikou BOZP:
• plní súvisiace úlohy v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. v platnom znení a s príslušnými vykonávacími predpismi
• plní súvisiace úlohy v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľom služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú;
• vykonáva pravidelné a mimoriadne kontroly stavu BOZP na pracoviskách
• vykonáva kontrolu spôsob výkonu činností a dodržiavanie prijatých opatrení na zlepšenie stavu BOZP na pracoviskách
• kontroluje aktuálnosť a dodržiavanie platnej dokumentácie BOZP
• kontroluje písomné povolenia na práce, záznamy o preškolení a oprávnenosť zamestnancov na výkon špeciálnych činností
• kontroluje stav a používanie OOPP
• prešetruje a vyšetruje okolnosti vzniku a príčiny pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí;
• spolupracuje pri vypracovávaní a vypracováva dokumentáciu BOZP, správy z kontrol BOZP, správy o vzniku úrazov a iných mimoriadnych udalostí v oblasti BOZP
• vykonáva oboznamovanie zamestnancov z predpisov BOZP a odbornú prípravu Dozorného vstupu a Vedúcich pracovísk, vedie súvisiacu dokumentáciu
• vykonáva námetové cvičenia poskytovania prvej pomoci, nácviky evakuácie osôb a materiálu z objektov zadávateľa služieb
• zúčastňuje sa na stretnutiach príslušných odborných komisií, kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru, prípadne odborového zväzu
TECHNIK PO
• plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v platnom znení v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľmi služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
• určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok
• vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok pracovísk a protipožiarnych asistenčných hliadok
• vykonáva školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
• vykonáva školenia osôb o závažných priemyselných haváriách
• vykonáva školenia osôb o používaní požiarnych hydrantov
• vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis
• kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb
• posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení, pri odstávkach a nábehu výroby u zadávateľov služieb
• vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu
• kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení u odberateľa
• plní úlohy na dennej, týždennej a mesačnej báze, v súlade s vypracovanými plánmi kontrolnej preventívnej činnosti

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
• priateľský tím a príjemné pracovné prostredie,
• zamestnanecké benefity,
• možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Informácie o výberovom konaní

Pracovná pozícia je obsadzovaná pre spoločnosť Falck Fire Services a.s., ktorá poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky. Miesto výkonu práce - Slovnaft a.s., - BA .
V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala zašlite prosím motivačný list spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku na uvedenú adresu. Taktiež prosíme o zaslanie kopie /dokladu/ osvedčenia ABT a Technika PO , Bezpečnostného technika.
Spoločnosť si vyhradzuje právo kontaktovať výlučne kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Uchádzačov , ktorí nespĺňajú uvedené kritéria kontaktovať nebudeme a vopred ďakujeme za prejavený záujem o ponúkanú pozíciu. Ďakujeme za pochopenie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.2.2017 (ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Prax v oblasti BOZP minimálne 2 roky - PODMIENKOU
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA - VÝHODA
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti TECHNIKA PO a BT - PODMIENKA
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti Bezpečnostného technika - PODMIENKA
• Dobrá znalosť právnych noriem na úseku BOZP
• Skúsenosť so zavádzaním systému BOZP
• Skúsený školiteľ a kontrolór v oblasti BOZP
• Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
• Pro-klientská orientácia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Falck Záchranná a.s.
Bačíkova 7
040 01 Košice
http://www.falck.sk
ID: 2270682   Dátum zverejnenia: 20.1.2017