Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.
 1. Mechanical Supervisor/Stavebný dozor pre mechanické časti   otvoriť v novom okne
  11.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 2. HR admin/Project recruiter   otvoriť v novom okne
  10.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Mochovce 3&4 Nuclear power plant, Nitra region, Slovakia
 3. Electrical Supervisor/Stavebný dozor - elektro   otvoriť v novom okne
  6.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 4. Project Planner/Plánovač projektu   otvoriť v novom okne
  6.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 5. Mechanical Superintendant/Stavebný dozor pre mechanické časti - vedúci skupiny   otvoriť v novom okne
  3.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 6. Turnover Supervisor/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania   otvoriť v novom okne
  3.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 7. Turnover Superintendant/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania - vedúci skupiny   otvoriť v novom okne
  3.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 8. Technical Unit Electrical Supervisor   otvoriť v novom okne
  3.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 9. Civil Supervisor/Stavebný dozor   otvoriť v novom okne
  3.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 10. Construction Project Design Specialist    otvoriť v novom okne
  3.7.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 11. Nuclear Process Specialist/Procesný špecialista - jadro   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 12. Project Engineer/Projektový inžinier   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 13. Construction Project Design Specialist   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 14. Senior Piping and Layout Specialist/Senior špecialista dispozičných riešení   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 15. Special Task Project Engineer/Projektový inžinier pre špecifické činnosti   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 16. Senior Electrical Design Engineer - Protection Specialist   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 17. Construction Project Design Specialist (medium/large size rotating equipment)   otvoriť v novom okne
  27.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 18. Contract Management Specialist/Špecialista riadenia zmlúv   otvoriť v novom okne
  26.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 19. Strategic buyer/Strategický nákupca   otvoriť v novom okne
  26.6.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4

Ponuky spoločnosti e-mailom