Ľutujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke z dôvodu získania dostatočného počtu kandidátov alebo obsadenia voľnej pracovnej pozície.

Ďakujeme za porozumenie.

Zobraziť podobné ponuky

Referent ocenenia, štatistiky a správy aktív (PPSS, a.s.)

O nás


Poštová banka je najrýchlejšie rastúcou bankou na slovenskom trhu a potvrdil to aj mimoriadne úspešný rok 2009. Za všetko hovorí nárast čistého zisku o rekordných 143,6 %, získanie najväčšieho objemu nových zdrojov od klientov a najdynamickejší rast v objeme úverov. Nezávislý ekonomický týždenník Trend nás nazval kométou posledných rokov a vďaka dynamickému a skokovému rastu sme taktiež označovaní za tigra slovenského bankového trhu. Efektívne využitie trhových príležitostí bolo za posledné dva roky ohodnotené hneď niekoľkými oceneniami, ktoré Poštová banka získala od odbornej verejnosti. V rámci prestížnej ankety Trend Top Banka roka získala Poštová banka v roku 2008 aj v roku 2010 tretie miesto a prestížny magazín The Banker ju ocenil ako Banku roka 2010 na Slovensku.

Okrem klasických bankových služieb pôsobí Poštová banka čoraz úspešnejšie aj na trhu podielových fondov prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. V roku 2008 vstúpila aj na poisťovací trh s produktmi svojej dcérskej spoločnosti Poisťovne Poštovej banky. Sme bankou, ktorá je vďaka partnerstvu so Slovenskou poštou všade tam, kde žijú klienti. Začiatkom roku 2010 sme vstúpili aj na český bankový trh, kde chceme využiť skúsenosti a know-how z úspešného pôsobenia na Slovensku a poskytovať aj klientom na českom trhu kvalitné a dostupné produkty a služby.

Vytvárame priestor pre rast a úspech našich zamestnancov, pretože len silný tím šikovných ľudí môže priniesť našim klientom kvalitu. Staňte sa aj vy súčasťou mladého, dynamického tímu ľudí, ktorý stojí za úspechmi našej banky. Ponúkame vám priestor pre realizáciu vlastných nápadov a riešení a príležitosť podieľať sa na zmene a raste banky

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste


Do nášho tímu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY hľadáme šikovného človeka, ktorého náplňou práce budú nasledovné činnosti:

- vypracováva štatistické hlásenia vyžadované ústrednými orgánmi štátnej správy a stavovskými organizáciami, ktorých členom je správcovská spoločnosť,
- zostavuje a predkladá výkazy za správcovskú spoločnosť a ňou spravované podielové fondy,
- zostavuje polročnú a ročnú správu o hospodárení správcovskej spoločnosti,
- zostavuje prílohy k predajným projektom podielových fondov, vrátane výkonnosti podielových fondov, vývoja výnosov, vývoja NAV v podielovom fonde, ceny podielového listu, prehľadu nákladov a poplatkov podielových fondov a finančných ukazovateľov podielových fondov za jednotlivé kalendárne roky,
- zostavuje hlásenia o výške počiatočného kapitálu, vlastných zdrojoch a ich štruktúre a údaje o primeranosti vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti – výkaz NBS,
- sleduje pohyby na podúčtoch k bežným účtom otvorených podielových fondov a špeciálneho podielového fondu a zostavuje prehľady vybraných obratov z takto získaných údajov,
- zabezpečuje zber, prípravu, spracovávanie podkladov týkajúcich sa majetkových položiek podielových fondov a spoločnosti,
- vedie evidenciu hodnoty záväzkov a pohľadávok, evidenciu o cenných papieroch v majetku spoločnosti a podielových fondov,
- vypočítava hodnoty majetku v podielových fondoch a jednotlivých podielov,
- realizuje v stanovených termínoch precenenie majetku v podielových fondoch v médiách, a iné.

Iné výhody


- dynamické a otvorené pracovné prostredie
- podporovanie profesionálneho a osobného rozvoja
- výhodné čerpanie bankových, poistných a investičných produktov
- výkonnostné odmeny
- 5 dní voľna na preliečenie v prípade práce neschopnosti „sick days“
- teambuildingové aktivity
- zľavy u našich partnerov

Informácie o výberovom konaní


Pracovná pozícia je obsadzovaná na trvalý pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok.

Uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budeme kontaktovať písomne alebo telefonicky najneskôr do uvedeného predpokladaného termínu ukončenia výberového konania. Po tomto termíne považujte pracovnú pozíciu za uzatvorenú.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.

Do životopisu uveďte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v nasledovnom znení:
"Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a žiadosti o zamestnanie, v spoločnosti Poštová banka, a.s. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať."

V prípade, že Súhlas so spracovaním osobných údajov nezašlete do 14 pracovných dní, bude Váš životopis skartovaný.

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky


Úspešný kandidát by mal spĺňať nasledovné kvalifikačné a osobnostné kritériá:

- prax na podobnej pozícii minimálne 1-2 roky, výhodou je prax v správcovskej spoločnosti alebo v banke,
- znalosť systému Bloomberg (aspoň základy) - výhodou
- samostatnosť, zodpovednosť a profesionálny prístup,
- dodržiavanie termínov / výborný time manažment,
- presnosť a zmysel pre detail,
- schopnosť pracovať v strese, otvorenosť zmenám, flexibilnosť
- občianska a morálna bezúhonnosť


O nás

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 21 rokov. S miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 42 pobočiek a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1 500 poštách po celom Slovensku. Klienti Poštovej banky majú k dispozícii viac ako 190 bankomatov a viac ako 1 800 POŠTOMAT-ov. To z nej robí najdostupnejšiu banku na slovenskom trhu. Jej dlhodobou stratégiou je byť klientom najbližšie a ponúkať im relevantné služby a servis, ktoré naozaj potrebujú a produkty, ktoré prinášajú reálne výhody.SKUPINA POŠTOVEJ BANKY
Vďaka dcérskym spoločnostiam poskytuje skupina Poštovej banky najčastejšie produkty a služby pod jednou strechou.
Okrem klasických bankových služieb pôsobí Poštová banka úspešne aj na trhu podielových fondov prostredníctvom dcérskej spoločnosti PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY. V roku 2008 vstúpila aj na poisťovací trh so spoločnosťou Poisťovňa Poštovej banky. Úlohou PB Partner, ktorá vznikla v roku 2010, je rozvíjať obchod na poštách. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky doplnila v roku 2011 portfólio produktov a služieb o oblasť dôchodkového sporenia v 2. pilieri. POBA Servis, je podnikom pomocných bankových služieb. V roku 2012 sa do skupiny Poštovej banky začlenila spoločnosť PB Finančné služby. Poskytuje služby operatívneho a finančného leasingu.
PB IT vznikla v januári 2013. Jej úlohou je najmä zabezpečovať starostlivosť o IT prevádzku a služby.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vznikla v roku 2007 s cieľom podporovať deti a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín v oblasti športu, vzdelávania, ochrany zdravia a sociálnej pomoci.

ÚSPECHY
Vďaka výborným hospodárskym výsledkom, ale aj atraktívnym produktom získala Poštová banka za posledné roky hneď niekoľko ocenení. V roku 2010 nás prestížny ekonomický magazín The Banker ocenil ako Banku roka a tento titul sa nám podarilo úspešne obhájiť aj v roku 2011.
O kvalite našich produktov svedčia aj jednotlivé ocenenia, ktoré pravidelne získavame v súťaži finančných produktov Zlatá minca. Medzi dlhodobo úspešné a oceňované produkty patrí Neviazaný termínovaný vklad. ktorý získal opakovanie aj v roku 2012 a 2013 prvé miesto v kategórii Termínované vklady a Prvý realitný fond dcérskej spoločnosti PPSS získal druhé miesto v kategórií Realitné fondy. V roku 2013 sa Poisťovňa Poštovej banky dostala do TOP 5 poisťovní na Slovensku podľa týždenníka TREND. Spoločnosť MasterCard nám v rovnakom roku udelila ocenenie Acquiring Innovation.

Poštová banka vám ponúkame priestor pre realizáciu vlastných riešení a príležitosť podieľať sa na raste banky. Plochá organizačná štruktúra a otvorená firemná kultúra prináša možnosti na realizáciu samostatným, tvorivým, zodpovedným a pozitívne mysliacim zamestnancom. Našu firemnú kultúru dotvárajú aj naše hodnoty, ktoré stmeľujú celý tím a robia ho odolnejším voči akýmkoľvek neočakávaným situáciám, ale aj voči konkurencii.
  • Jednoduchosť: Snažíme sa robiť veci efektívne a dávať im jasnú a zrozumiteľnú podobu.
  • Kvalita: Sme na seba nároční, aby sme mohli prinášať kvalitu.
  • Otvorenosť: Vzájomne zdieľame informácie, ochotne prijímame podnety na zmeny.
  • Férovosť: Ku všetkému, čo robíme pristupujeme čestne, spravodlivo a zodpovedne.
Naštartujte svoju budúcnosť s nami a staňte sa aj vy súčasťou mladého a dynamického tímu ľudí, ktorý stojí za úspechmi našej banky. Banka, ktorá sa o vás postará.


Kontakt

Postova banka, a.s.
BSBA
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
 
ID: 1291570   Dátum zverejnenia: 10.7.2012
Lokalita: Bratislava
Spoločnosť: Poštová banka, a.s.

Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
×
×
×