Expert bezpečnosti IT

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Imricha Karvaša č. 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorba koncepcií rozvoja bezpečnosti, havarijného plánovania a obnovy činnosti informačných technológií a návrhov na implementáciu vhodných technológií. Tvorba interných predpisov upravujúcich procesy a postupy v oblasti bezpečnosti, havarijného plánovania a obnovy činnosti informačných technológií.

Popis činností na pracovnom mieste:
• Metodicky riadi a vykonáva proces prípravy interných predpisov, štandardov a najlepších praktík v oblasti bezpečnosti, havarijného plánovania a obnovy činností IT v NBS.
• Analyzuje a posudzuje súlad aktuálnej úrovne bezpečnosti IT v NBS s internými predpismi, štandardami, najlepšími praktikami a potrebami NBS.
• Analyzuje a posudzuje požiadavky na implementáciu zmien v IT, vypracováva analýzy a štúdie realizovateľnosti v oblasti bezpečnosti IT.
• Metodicky riadi tvorbu havarijných plánov a plánov obnovy činnosti OIT, koordinuje vykonávanie pravidelných revízií havarijných plánov a plánov obnovy činnosti OIT, aktualizuje havarijné plány a plány obnovy činnosti OIT a riadi overovanie havarijných plánov a plánov obnovy činnosti OIT.
• Vypracováva požiadavky pre verejné obstarávanie.
• Zúčastňuje sa procesu implementácie opatrení na zabezpečenie súladu implementovaných IT s internými predpismi, štandardami, najlepšími praktikami a potrebami NBS v oblasti bezpečnosti IT.
• Poskytuje odborné poradenstvo pri zabezpečení ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom IS a IT.
• Poskytuje odborné poradenstvo pre ostatné organizačné útvary NBS. Zastupuje NBS v pracovných skupinách a výboroch ESCB a vypracováva dokumentáciu súvisiacu s ich činnosťou.
• Metodicky riadi a vykonáva činnosti v oblasti riadenia operačných rizík OIT.
• Metodicky riadi a vykonáva činnosti v oblasti bezpečnostných incidentov IT.
• Metodicky riadi a vykonáva činnosti v oblasti testovania úrovne zabezpečenia a vyhodnocovania zraniteľností IT.
• Zabezpečuje výkon činností v súvislosti s prevádzkou informačných systémov pre výkon a riadenie bezpečnosti IT.
• Koordinuje vykonávanie analýz rizík IT.
• Vypracováva pripomienky a stanoviská k materiálom predloženým na pripomienkové konanie.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 30.9.2016 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2016 (ostávajú ešte 4 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické, prírodovedné alebo informatické,

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, prírodovedného alebo informatického smeru,
• minimálne päťročné praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT

Ďalšie požiadavky na odborné, osobnostné a sociálne spôsobilosti:
• požaduje sa aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• znalosť kľúčových technológií
• všeobecný prehľad o technológiách v oblasti bezpečnosti IT
• prehľad v IT infraštruktúre
• skúsenosti z oblasti správy bezpečnostných technológií
• znalosť najlepších praktík v oblasti bezpečnosti a havarijného plánovania IT
• znalosť súvisiacich metodík, rámcov a techník
• koncepčné zručnosti
• analytické zručnosti
• argumentačné zručnosti
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty, metodické usmernenia, vykonávacie predpisy, správy a výkazy,
• komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• samostatnosť, iniciatívnosť, inovatívnosť
• budovanie tímu a tímová spolupráca
• organizačné a koordinačné schopnosti
U kandidátov je vítané:
• skúsenosti s riešením LogRhythm alebo inými SIEM riešeniami
• certifikácia v oblasti bezpečnosti IT

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Sýkorová
E-mail: poslať životopis
Poslať spoločnosti životopisOdporučiť ponuku známemu
ID: 2727398   Dátum zverejnenia: 16.9.2016