Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka - poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

Miestny úrad Bratislava Karlova Ves

Miesto práce
Námestie sv. Františka 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Ponúkaný plat (brutto)
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce pracovníka/-čky bude predovšetkým sociálne poradenstvo klientom so zameraním na deti, mládež a rodinu:
- poskytovanie sociálneho poradenstva klientom - jednotlivcom, párom, rodinám na úrade aj v teréne, vrátane prípadového manažmentu,
- výkon poručníctva a opatrovníctva podľa zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine,
- výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine podľa § 10 a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPOaSK,
- spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom SPOaSK - organizovanie výchovných a sociálnych programov pre deti a programy na pomoc ohrozeným deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
- spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán SPODaSK vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľanie sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
- spolupráca so školami v katastri mestskej časti, najmä so školami zriadenými mestskou časťou,
- spolupráca s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami poskytujúcimi služby deťom, mladežníkom a rodinám v mestskej časti,
- práca v multidisiciplinárom tíme v rámci miestneho úradu, sieťovanie a spolupráca so subjektami pôsobiacimi v Karlovej Vsi, v meste Bratislava, regióne BSK, ale aj v celej SR a zahraničí vrátane verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,
- podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov,
- písanie a realizácia projektov,
- príprava podkladov na informačné materiály pre klientov, príprava textov na webovú stránku,
- príprava štatistík a hlásení, reportovanie

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnom prostredí verejnej správy,
- zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe,
- odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
- individuálna a skupinová supervízia,
- účasť na odborných podujatiach,
- služobný telefón,
- ďalšie zamestnanecké benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Zašlite nám štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom.

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do jeho odvolania písomnou formou.

Uvedené podklady posielajte do 23.10.2016.

Kvôli vysokému počtu uchádzačov si vyhradzujeme právo kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem o prácu v našom tíme.
Vyhradzujeme si právo nevybrať žiadneho z uchádzačov prihlásených do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo
Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Administratívne a ekonomické znalosti

Strojopis - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Windows - pokročilý
OpenOffice.org Base - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysoké morálne a etické štandardy,
- samostatnosť a proaktívny prístup,
- prístup zameraný na klienta,
- skúsenosť s nastavovaním hraníc v pomáhajúcej profesii,
- schopnosť deeskalovať konflikty medzi rôznymi aktérmi,
- tímovosť a ochota vytvárať systémy umožňujúce vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov,
- ochota pracovať pod supervíziou,
- vnútorná motivácia k osobnostnému a odbornému rastu,
- odolnosť voči psychickej záťaži.

Požiadavky na zamestnanca:
- bezúhonnosť,
- ukončený II. stupeň VŠ štúdia v odbore sociálna práca,
- orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou - najmä zák. č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK, zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a prehľad zák. č. 447/2008 Z. z., zák. č. 417/2003 Z. z., resp. ďalšie potrebné zákony v súvislosti s vykonávanou činnosťou,
- skúsenosti z priamej práce s detskými aj dospelými klientmi, s celými rodinami – sociálne poradenstvo - aj z práce v teréne,
- skúsenosti z práce v tíme,

- anglický alebo nemecký jazyk stredne pokročilý – schopnosť čítať a pracovať s odbornými textami v oblasti sociálnej práce,

- počítačové znalosti na užívateľskej úrovni LibreOffice (textový, tabuľkový editor, prezentácie), Thunderbird (e-maily), resp. MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),
- práca s internetovými prehliadačmi,
- ochota učiť sa a pracovať s alternatívnymi freeware a na mieru vytvorenými softvérmi,

- vodičský preukaz skup. B – aktívny šofér/-ka, najmä po Bratislave,

výhodou
- skúsenosti s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva,
- skúsenosti s rodinnou mediáciou, rodinnými konferenciami, apod.
- certifikát lektora školy rodinných financií, lektora filiálnej terapie, apod.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves zabezpečuje agendu miestnej samosprávy. Naším cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé pracovné prostredie pre zamestnancov.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
http://www.karlovaves.sk
ID: 2755941   Dátum zverejnenia: 7.10.2016