Vedúci / vedúca projektov oddelenia výstavby

• ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania,
• znalosť nemeckého jazyka aktívne slovom aj písmom,
• prax v odbore stavebníctva minimálne 2 roky,
• počítačové znalosti – MS Word, Excel, PowerPoint na užívateľskej úrovni,
• samostatnosť,
• flexibilita,
• zodpovednosť,
• odolnosť voči stresu,
• komunikačné schopnosti,
• vyjednávacie zručnosti,
• vodičský preukaz sk. B.
• dizajn, vývoj, plánovanie, koordinácia, prezentácia, komunikácia a kontrola vznikajúcich projektov vo zverenej oblasti,
• zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonných predpisov,
• námatkové kontroly stavebných nákladov a kvality novovybudovaných predajní,
• spolupôsobenie pri vytváraní stavebných popisov stavieb predajní ako aj príslušných smerníc (napr. stavebná smernica),
• vedenie/spolupôsobenie pri jednaniach s výrobcami a dodávateľmi s ohľadom na cielený nákup vybraných stavebných produktov,
• nákladovo optimálne prejednávanie rámcových zmlúv pre stavebných dodávateľov,
• odborná podpora a sprevádzanie logistických centier pri vybraných stavebných projektoch,
• vypísanie, zaznamenanie kontaktu a poradenstvo generálnych a odborných projektantov pri plánovaní centrálnych skladov so súhlasom vedúceho úseku nehnuteľností,
• starostlivosť o stavebné plány skladov v rámci fázy stavby (realizácia stavebných a funkčných popisov a ďalších nariadení, účasť na stavebných poradách),
• preberanie stavby a vytvorenie preberacieho protokolu v spolupráci s vedúcim úseku nehnuteľností pri stavebných plánoch skladov,
• odovzdanie stavby (koordinácia návodov/školenia k technickým zariadeniam, odovzdanie kľúčov... ),
• revízia stavebných nedostatkov až do ukončenia záručnej doby,
• starostlivosť o existujúce centrálne sklady (bezpečnosť, odstránenie nedostatkov...),
• spolupôsobenie pri prestavbách skladov a modernizáciách,
• spolupôsobenie pri vytváraní rozhodovacích predlôh pre konateľov spoločnosti,
• vytváranie reportov o číselných ukazovateľoch.
• stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
• atraktívne finančné ohodnotenie,
• prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve,
• rovnaká mzda pre mužov a ženy,
• služobné vozidlo aj na súkromné účely,
• pracovný pomer na dobu neurčitú,
• práca v home office,
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
• prepracovaný systém zaškolenia metódou "Learning-by-doing",
• prepracovaný systém školení na ďalšie vzdelávanie,
• možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
• preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní počas 3 mesiacov v partnerských hoteloch,
• dovolenka nad rámec zákona,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• sabbatical - dlhodobé neplatené voľno,
• stravné lístky v hodnote 3,80 €,
• darčekové poukážky v hodnote 160 €,
• narodeninový darček,
• vitamínový balíček, deň zdravia,
• vianočný večierok a letná akcia,
• letný tábor pre deti,
• firemné jubileum.

Nevyhnutnou súčasťou tvojej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu.
Viac o kariérnych možnostiach v našej spoločnosti:
kariera.lidl.sk
ID: 2776394   Dátum zverejnenia: 9.3.2017