Lear Corporation je spoločnosťou, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle ako dodávateľ komponentov najväčších svetových značiek automobilov. Lear je jeden z najväčších svetových dodávateľov sedacích a elektronických systémov, okrem týchto produktov vyrába aj štandardné a vysokonapäťové komponenty a elektrické distribučné systémy a súčasti. V rámci celého sveta pôsobí v 36 krajinách na šiestich kontinentoch a zamestnáva približne 136 000 zamestnancov.

Technik údržby - víkendová zmena

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 - riadiť sa zavedenými metódami a procesmi k zaisteniu plynulého chodu všetkých
zariadení v závode
 - zbierať a udržovat dáta o efektívnosti funkcie všetkých zariadení a využívať ich k
zlepšovaniu produktivity a znižovaniu nákladov
 - riadiť sa internými smernicami, platnými pre oddelenie
 - proaktívne pracovať na riešení problémov týkajúcích sa zariadení v závode a
bezprostredne vykonávať nutné opatrenia na ich odstránení. Vytvárať
dlhodobejšie inovačné riešenia.
 - zaisťovať požadovanú dokumentáciu, spolupracovať a vymieňať si informácie s
procesnými inžiniermi a členmi výrobného tímu.
 - dodržovať zásady bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného
prostredia
 - v prípade ohrozenia výroby zamestnanec dodržuje platnú podpornú procedúru
(BACK Up Procedure)Zodpovednosti:

 - dohliadať na spoľahlivosť, funkčnosť systémov ‚Poka-Yoke‘, prevádzať kontrolu
týchto systémov podľa stanovených predpisov, konzultovať ich s príslušným
oddelením kvality pre zaistenie kvality
 - zaisťovať, aby požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci boli vždy v
súlade s pevne stanovenými smernicami tj. organizačnými, prevádzkovými
predpismi, metodickými postupmi
 - vykonávať preventívne kontroly podľa stanoveného harmonogramu, načas a v
požadovanej kvalite, preventívnymi akciami zaistiť spoľahlivé fungovanie
zariadení a strojov vo výrobe
 - spolupracovať a dohliadať na externých dodávateľov na pracovisku a zaistiť
dodržovanie firemných zásad
 - sledovať potreby náhradných dielov, objednávať dodávky náhradních dielov a
dokumentovať sklad náhradných dielov
- vykonávať ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

Iné výhody

- práca len na víkendové zmeny
- pracuje sa:
sobota: 14:00 hod - 24.00 hod
nedeľa : 20:00 hod - 06:00 hod

- práca v medzinárodnej a stabilnej firme
- doprava do zamestnania zabezpečená spoločnosťou
- príjemné pracovné prostredie, nové priestory
-
ID: 2907447   Dátum zverejnenia: 20.3.2017