Lear Corporation je spoločnosťou, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle ako dodávateľ komponentov najväčších svetových značiek automobilov. Lear je jeden z najväčších svetových dodávateľov sedacích a elektronických systémov, okrem týchto produktov vyrába aj štandardné a vysokonapäťové komponenty a elektrické distribučné systémy a súčasti. V rámci celého sveta pôsobí v 36 krajinách na šiestich kontinentoch a zamestnáva približne 136 000 zamestnancov.

Biznis líder výroby

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• riadenie zvereného úseku výroby
• spolupráca a účasť na plánovaní výroby
• koordinácia prác na zmenách, tok materiálu, zadeľovanie úloh
• účasť na výbere nových zamestnancov a kontrola ich tréningu
• dohľad nad kvalitou a kvantitou vyrábanej produkcie
• výrobné reporty, WOS, manning plan a reporty pre manažéra výroby
• spolupráca s údržbou na TPM
• riadenie akcie pri zastavení výroby alebo poruche stroja
• zaistenie plánu dovoleniek, návrhy na odmeňovanie a sankcie
• pravidelné hodnotenia podriadených, motivácia k dosahovaniu cieľov výroby a kvality

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• ukončené stredoškolské vzdelanie – technické zameranie
• znalosť MS Office.
• znalosť anglického jazyka
• nutná prax vo výrobe (riadiace pozície)
• organizačné , riadiace a komunikačné schopnosti
• odolnosť voči stresu
• skúsenosť s riadením výrobných pracovníkov v oblasti automotive (minimálne 50)

Iné výhody

• možnosť využitia špecifických zručností a skúseností v medzinárodnej automotive spoločnosti
• komunikácia na globálnej- celosvetovej úrovni
• dynamické a profesionálne pracovné prostredie
• zvyšovanie kvalifikácie a profesionálny rozvoj
• práca na zaujímavých projektoch v automotive segmente
ID: 2707515   Dátum zverejnenia: 24.11.2016