Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2013 za najlepšie výberové procesy v roku 2013 podľa hodnotení uchádzačov.
Ľutujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke z dôvodu získania dostatočného počtu kandidátov alebo obsadenia voľnej pracovnej pozície.

Ďakujeme za porozumenie.

Zobraziť podobné ponuky

Kontrolór kvality

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Košice
 • Termín nástupu: ihneď
 • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Dlhodobá brigáda.

Prebrusovanie plastových súčastí automobilov /palubné dosky, súčasti dverí a pod./, použitie brúsneho papiera, ručných brúsok.

- Vek nad 18 rokov
- Práca vhodná len pre mužov
- Práca v stoji
- Mzda 2€/hod.
- Prašné prostredie
- Práca na zmeny, v prípade potreby aj počas víkendov a sviatkov
- 8 hodinové zmeny, ½ hod. prestávka
- Zmeny (06:00-14:00, 14:00-22:00)
Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov

Medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti kontroly kvality

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
stredoškolské bez maturity

Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie


Zameranie, odbor:
drevárske, technické, strojárske
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Vyžaduje sa:
- dobrá manuálna zručnosť
- ovládanie ručného náradia
- znalosť obrusovaní nerovností
- správne použitie hrúbky brúsneho papiera a pod.
- dodržiavanie presne stanovených pracovných postupov a pokynov nadriadených
- veľký cit pre detaily
- ochota pracovať na zmeny
- maximálna disciplinovanosť

- flexibilný, dynamický
- MANUÁLNE ZRUČNÝ
- dôsledný
- skúsenosti v oblasti výroby výhodou
- prax v brúsení výrobkov výhodou
- dobrý zrak podmienkou
- disciplína
- dodržiavanie pracovných postupov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Sme česko-slovenská pracovno-personálna spoločnosť s najväčším pokrytím personálnych služieb na slovenskom a českom trhu. Patríme medzi najstaršie personálno-poradenské spoločnosti na území bývalého Československa. Sme zakladajúcim členom Asociácie personálnych agentúr SR a Asociace poskytovatelu personálních služeb ČR.
Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce. (AA/2008/28973/9395/OISS)
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Personálne poradenstvo, sprostredkovanie práce a študijných pobytov
Počet zamestnancov
135
Informácie o výberovom konaní
Odpovieme len uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky
Adresa spoločnosti
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Prešovská 38 Zobraziť na mape
821 02 Bratislava
http://www.indexnoslus.sk
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba týmto súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom dotazníka, životopisu, motivačného listu alebo iným spôsobom spoločnosti INDEX NOSLUŠ s. r. o. so sídlom Prešovská 38, 821 02 Bratislava IČO: 35804441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 23299/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu mena, priezviska, titulu, kontaktných údajov (adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), dátumu narodenia, dosiahnutého vzdelania a praxe (ďalej len ako „osobné údaje“). Uvedené údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi za účelom sprostredkovania zamestnania pre dotknutú osobu a úkonov s tým súvisiacich, na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. z. spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou.

V súlade s § 28 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zlikvidivať osobné údaje dotknutej osoby, ak skončil účel ich spracovania alebo po uplynutí doby platnosti tohto súhlasu.

Vyhlásenie dotknutej osoby

“V súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas na použitie osobných údajov Prevádzkovateľovi, za účelom a v rozsahu uvedenom vyššie v tomto súhlase. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.“
ID: 1274692   Dátum zverejnenia: 12.6.2012
Lokalita: Košice
Spoločnosť: INDEX NOSLUŠ s.r.o.
×
×
×