Vedúca/i klientského centra v sociálnych a zdravotných službách

Harmónia života, n.o. Zariadenie sociálnych služieb Seniorville

Miesto práce
Seniorville a Alzheimer Home Avalon v Jablonovom pri Bratislave, Bratislavský kraj, Bratislava, Malacky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou (ASAP)
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

zodpovednosť za:
- implementáciu legislatívnych zmien do klientských zmlúv (možnosť právnických konzultácií)
- vypracovávanie cenníkov a podkladov ku zmluvám
- riadne vypracovávanie klientských zmlúv, dodatkov a ich archiváciu
- správnosť podkladov od klienta potrebných k uzatvoreniu rôznych typov klientských zmlúv
- súčinnosť pri vybavovaní posudkov a potrebných podkladov k uzavretiu zmluvy s klientom
- komplexnosť a kompletnosť agendy klienta v elektronickej aj papierovej podobe
- spracovanie a plán čerpania pridelených dotácií, podklady k zúčtovaniu podľa zmluvných podmienok, hlásenia a s tým súvisiaca administratíva
- dohľad nad súladom klientských zmlúv, posudkov a fakturácie, prerozdeľovanie
klientov medzi jednotlivé druhy sociálnych služieb s ohľadom na čo najefektívnejšie čerpanie dotácie a čo najlepšie podmienky pre klienta
- evidenciu klientov a vypracovávanie štatistík
- ISO ako manažér kvality ISO procesov a dokumentácie
- za aktuálnosť bezpečnostného projektu
- kompletnú agendu PR a Promo (plán, implementácia, kontrola, dokumentácia)
- spoluúčasť na tvorbe marketingovej stratégie
- aktívny prístup k naplnenosti zariadenia
- aktívny predaj služieb zákazníkom/klientom, sprostredkujúcim osobám/subjektom, vedenie dokumentácie o týchto aktivitách
- aktualizácie web stránky seniorville a avalon, mesačný infoletter, aktualizáciu blogu a predplateného priestoru na webových portáloch
- infolinku, vyhodnocovanie, štatistiky,
ďalej
- koordinácia, riadenie a kontrola pracovníkov recepcie zariadenia a pracovníkov sociálneho úseku a terapeutov
- plánovanie, zefektívňovanie a skvalitňovanie procesov a systémov práce v rámci sociálneho úseku, práce terapeutov a recepcie (ISO, Cygnus)
- dodržiavanie ISO systému, aktívny prístup k zapracovávaniu zmien do ISO kariet, vykonávanie interných auditov
- realizácia osobných stretnutí so záujemcami (aktívny prístup k predaju, proklientsky prístup a poradenstvo) a ich vyhodnocovanie
- zodpovednosť za predpríjem a príjem klienta, administratíva spojená s príjmom klienta (návrh zmluvy, aktívna konzultácia podmienok pobytu...)
- komunikácia so štátnymi orgánmi (mpsvar, vuc...)
- fakturácia (vydané faktúry, vyúčtovania ukončených pobytov, sledovanie pohľadávok, zúčtovanie trvalých príkazov)
- zodpovednosť za zverené peňažné prostriedky a cenniny klientov a nakladanie s nimi v súlade s požiadavkami klienta
- klientsky servis počas celého pobytu klienta
- spracovanie podkladov k mzdám zamestnancov, výkazov a plánov služieb sociálneho úseku a recepcie
- aktívna spolupráca s manažérmi zariadenia – vrchná sestra, manažér prevádzky, fyzioterapeut, riaditel SVJ,
- aktívna spolupráca s projektovým riaditeľom, riaditeľom HZ, účtovným oddelením
- podielať sa na plánovaní smerovania zariadenia
- plniť pokyny priameho nadriadeného
- spolupráca, prípadne účasť pri výkone kontrol dozorných orgánov, ktorým podlieha HZ pri výkone svojej činnosti
- pravidelný reporting činností na základe požiadaviek nadriadených

Zamestnanecké výhody, benefity

- mladý dynamický kolektív
- tím profesionálov a odborníkov
- pravidelné školenia, možnosť osobného rastu
- motivačné hodnotenie

Informácie o výberovom konaní

- zodpovedná, samostatná práca vyžadujúca si skúsenosti a prax po odbornej a manažérskej stránke
- nutná orientácia v problematike sociálnych služieb
- zmysel pre detail, presnosť vzhľadom na vážnosť dokumentov
- schopnosť manažovať tím sociálnych pracovníkov a terapeutov po odbornej i technicko-organizačnej stránke
- výborné komunikačné zručnosti vzhľadom na komunikáciu s potenciálnymi klientmi, rodinami, externými partnermi, úradmi
- empatia voči seniorom a rodinám
- trpezlivosť, vysoké pracovné nasadenie, ktoré je zároveň poslaním
- kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca, manažment, liečebná pedagogika, ekonómia, psychológia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) alebo
Nemecký jazyk - Pokročilý (C1)

Administratívne a ekonomické znalosti

Fakturácia - pokročilý
Personalistika - pokročilý
Pokladňa - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysokoškolské vzdelanie so zameraním na sociálnu prácu, manažment, liečebnú pedagogiku, ekonómiu, psychológiu
- schopnosť komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku
- orientácia v problematike sociálnych a zdravotných služieb
- prax z oblasti poskytovania sociálnej, zdravotnej starostlivosti
- prax v oblasti riadenia ľudí, ekonomický backround

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Harmónia života, n.o. prevádzkuje Zariadenie sociálnych a zdravotných služieb Seniorville a Alzheimer Home Avalon v Jablonovom pri Bratislave.
Zameriava sa na komplexnú zdravotnú, rehabilitačnú, terapeutickú a sociálnu starostlivosť u seniorov a klientov s alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte. Je tvorcom štandardov rozsahu a kvality poskytovaných služieb.
Cieľom je spomaľovať progresiu ochorenia a vytvoriť láskavý a bezpečný domov.
Harmónia života, n.o. je zdravotníckym zariadením Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
www.seniorville.eu, www.AlzheimerAvalon.eu

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Harmónia života, n.o.
Palisády 33
81106 Bratislava
www. seniorville.eu, www.AlzheimerAvalon.eu