Kariéra  /  Voľné pozície

Voľné pozície

 1. Analytik (vítaní sú absolventi VŠ s analytickým myslením a so vzťahom k číslam)
  Bratislava
 2. Pracuj z domu ako Operátor telemarketingu a získaj profesionálne skúsenosti v poisťovníctve
  práca z domu, Bratislavský kraj
 3. Riaditeľ firemného centra
  Nové Zámky, Prievidza, Bratislava, Bratislavský kraj
 4. Telefonická podpora na Kontaktnom centre
  Bratislava
 5. Odborný referent správy životného poistenia
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava
 6. Špecialista firemného centra
  Michalovce, Košice, Košický kraj, Prešov, Poprad, Prešovský kraj, Lučenec, Žilina, Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Trenčín, Trenčiansky kraj, Trnava, Trnavský kraj, Bratislava, Bratislavský kraj
 7. Stážista pre oddelenie sťažností so záľubou v matematike
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava
 8. Dlhodobá stáž pre ambiciózneho štvrtáka
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava
 9. Úverový špecialista
  Prešov, Žilina, Trenčín, Trnava
 10. Úverový špecialista
  Banská Bystrica
 11. Úverový špecialista
  Nitriansky kraj
 12. Špecialista klientskej komunikácie - IT
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava
 13. Likvidátor poistných udalostí - zodpovednosť za škodu
  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom