Kariéra  /  Voľné pozície

Voľné pozície

 1. Operátor telemarketingu - práca na 6 hodín denne
  Bratislava
 2. Odborný referent správy underwritingu
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava
 3. Riaditeľ firemného centra
  Lučenec, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky
 4. Telefonický operátor Kontaktného centra
  Bratislava
 5. Špecialista firemného centra
  Michalovce, Košice, Košický kraj, Prešov, Poprad, Prešovský kraj, Lučenec, Žilina, Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Trenčín, Trenčiansky kraj, Trnava, Trnavský kraj, Bratislava, Bratislavský kraj
 6. Dlhodobá stáž pre šikovného študenta (sťažnosti)
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava
 7. Špecialista klientskej komunikácie - IT
  Lamačská cesta 3/A, Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom