Ponuky práce: Domov seniorov Archa

Domov seniorov Archa je zariadením sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy od roku 1998 s kapacitou 83 obyvateľov v rámci trvalého pobytu, 24 obyvateľov na dočasný pobyt a 8 ľudí navštevuje Denný stacionár. Hlavnou úlohou je vytvoriť bezpečné opatrovateľsko-ošetrovateľské zázemie pre tých obyvateľov Bratislavy, ktorí sa dostali do stavu sociálnej núdze.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis