Schvaľovateľ/-ka úverov na oddelení schvaľovania úverov MicroSME pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

 • Posudzovať a vyhodnocovať úverové riziko úverov navrhnutých obchodnou sieťou pre MicroSME klientelu a schvaľovať úverovú angažovanosť pre MicroSME klientelu
 • Posudzovať a vyhodnocovať z hľadiska potrieb klienta a výhodnosti pre banku vhodnosť navrhovanej štruktúry financovania klientov ako aj ich súlad s úverovou politikou a inými predpismi banky týkajúcimi sa úverov pre MicroSME klientelu
 • Schvaľovať úverovú angažovanosť pre MicroSME klientelu v rámci individuálne pridelenej schvaľovacej kompetencie
 • Spolupracovať pri spracovaní podkladov pre sledovanie a analýzy úverového portfólia banky
 • Vykonávať odbornú, poradenskú a konzultačnú činnosť pobočkovej sieti vo vymedzenej oblasti
 • Kontrolovať úverové a zaisťovacie zmluvy a potvrdenia o zániku záväzkov (kvitancií) v rozsahu delegovanej právomoci
 • Podieľať sa na tvorbe podkladov v oblasti: monitorovania a analýz úverového portfólia banky, výkazníctva o úverovej angažovanosti banky
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • min. 2 roky odbornej bankovej praxe
 • znalosť finančnej analýzy a problematiky posudzovania úverového rizika
 • Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou ČSOB
 • Znalosť problematiky úverových obchodov
 • Znalosť účtovníctva a daňovej problematiky
 • Znalosť funkcií a možností využitia bankových informačných systémov, prípadne iných SW aplikácií vzťahujúcich sa k vymedzenej oblasti
 • Prehľad o makroekonomickej situácii
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni potrebnej pre výkon pozície
 • Analytické, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Kreativita, flexibilita
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


Poslať spoločnosti životopis
ID: 2727784   Dátum zverejnenia: 16.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.