Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
Learning and Performance Manager (Ref. No.: JO-1611-343646)

Well established SSC in Bratislava

Information about the position

 • Place of work: Bratislava
 • Contract type: full-time

JOB SPECIFICATION: • responsible for the coordination, execution and implementation of all learning programs  for sales teams
 • ensure delivery of needed learning interventions, manage trainers and support their development
 • develop an active partnership with senior leaders across the regional organization to coordinate and schedule training
 • Provide reports and statistics on specific training performance against goals
 • identify appropriate training curricula for strategic training initiatives
 • drive Global Academy strategy,structure, best practices and continuous improvement
 • Ensure complete, accurate and timely data collection and communication by trainers
 • Deploy, project manager and program manage instructional development activities
 • Travelling – up to 30%

  • QUALIFICATION :

 • Skilled in assessing, teaching and coaching training skills with at least 5 years training delivery experience
 • successful experience as a people manager, or team lead is a must
 • High level of adaptability, flexibility and effectiveness in handling multiple priorities simultaneously
 • Exceptional communication skills: must be a poised, confident and engaging presenter of a wide variety of topics 
 • Excellent written skills: must be able to write a variety of documents, including: proposals, reports, training course outlines and content, written tests/assessments and other documents necessary for training department management
 • Adult learning methodology expertise, including delivery, assessment, evaluation and how to maximize the assimilation and retention level of the audience
 • Ability to collaborate with a range of business partners
 • Proficiency in training technologies, elearning, and distance learning
 • Demonstrated knowledge of  training practices especially in technical support contexts
 • Skilled in use of training technology for delivery and use of technology for development of training materials 
 • Fluent in English
 • Successful experience managing a team in a multinational organization
 • Experience in a technical training role or in contact center  is an advantage

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL

Company on whose behalf the position is being filled

Well established SSC in Bratislava

Requirements for the employee

Language skills

English - Advanced (C1)

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

2 January 2017 (ostávajú ešte 31 dni)

Company address

CPL Jobs, s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2823866   Dátum zverejnenia: 23.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.