Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
Customer relationship - People & Process manager (Ref. No.: JO-1611-342415_2)

International company

Information about the position

 • Place of work: Bratislava
 • Contract type: full-time


Your job:

 • Manage and inspire a team of 20 people
 • Financial reporting on  reimbursements and operational costs
 • Improve customer operational performance: reduce defect rate by providing best practices and impactful coaching on standard processes.
 • Audit and identify defects along the entire supply chain and enforce corrective actions by partnering with internal stakeholders
 • Drive short and long term changes to the processes and policies
 • Work on tech improvements with internal stakeholders and our engineering team 
 • Setting up new processes , project management
 • report on relevant KPIs, lead the Credit/Defect reduction teams and drive programs to reduce Reimbursements and Inbound defects across the EU network

Requirements

 • 3+ years as team manager,  experience in strong people management is a must
 • 3+ years as program manager with successful experience in driving cross functional projects
 • Operational excellence / Lean management
 • Strong business judgement
 • Analytic, SQL  is an advantage
 • Solution oriented and creative
 • Fluent in English
 • experience  from  international SSC  or large corporation is a must ( ideally customer relation department)
 • experience in virtual research, analyzing data and a strong customer focus. 
 • ability to meet deadlines, prioritize workloads and maintains a strong attention to detail

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.Company on whose behalf the position is being filled

International company

Requirements for the employee

Language skills

English - Advanced (C1)

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

2 January 2017 (ostávajú ešte 25 dni)

Company address

CPL Jobs, s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2821750   Dátum zverejnenia: 22.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.