Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
Senior Programátor (Ref. No.: JO-1606-333630_6)

Nas klient je rozvijajuca sa mediznarodna spolocnost sidliaca v Bratislave.

Information about the position

 • Place of work: Bratislava region, Bratislava
 • Start date: asap
 • Contract type: full-time

ZODPOVEDNOSTI: 

 • vytváranie systémových aplikácií na backende ako aj implementácia riešení na strane mobilnej aplikacie
 • podieľať na vytváraní serverového riešenia, dizajne
 • podielanie sa na optimalizácii databázového riešenia, zabezpečovaní interných servisov, implementácii komunikácie
 • podielanie sa na spracúvaní dát do mobilnej aplikacie
 • kooperacia na zaujimavych projektoch


POZIADAVKY:

 • Minimálne 1 rok praxe na pozícii .NET programátor ( C# a/alebo ASP.NET)
 • Výborná znalosť C# je podmienkou
 • Pokročilá znalosť C++ je podmienkou
 • Expertná znalosť dátových štruktúr je podmienkou
 • Skúsenosti s MS SQL, ASP.NET MVC, knižnicami .NET 3.5 a 4.0
 • Skúsenosti s STL a C++ 11
 • Znalosť prostredia Visual Studio
 • Angličtina na minimálne pasívnej úrovni
 • Schopnosť pracovať samostatne, učiť sa nové nástroje, technológie a štruktúry


BENEFITY:

 • Neformálne pracovné prostredie
 • Voliteľné benefity (Cafeteria)
 • Občerstvenie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Profesionálny rozvoj
 • Firemné akcie

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti CPL Jobs Slovakia, s.r.o., IČO: 35 881895, Vysoká 2, 811 06 Bratislava (ďalej len CPL Jobs ), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti CPL Jobs dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami CPL Jobs za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 428/2002 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť CPL Jobs sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi CPL Jobs a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť CPL Jobs osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť CPL Jobs ma poučila o právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č.90/2005 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “.

Company on whose behalf the position is being filled

Information technology, computer programming, web portals

Nas klient je rozvijajuca sa mediznarodna spolocnost sidliaca v Bratislave.

Requirements for the employee

Language skills

English - Intermediate (B1)

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

7 January 2017 (ostávajú ešte 31 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

Contact person: Ing. Lenka Dzygovská
Tel.: 02/32191208
E-mail: send CV
lenka.dzygovska@cpljobs.sk
Send CV to the company
ID: 2817536   Dátum zverejnenia: 18.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.