Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
Enterprise Content Management Consultant (Ref. No.: JO-1609-339980_2)

Well established international company

Information about the position

 • Place of work: bratislava, Bratislava region, Bratislava
 • Start date: by agreement
 • Contract type: full-time

 • define the architecture, concepts and design elements for the various products and oversees their implementation in cooperation with the operations team
 • responsible for defining performance, integrity and security of the ECM technology stack
 • define the necessary processes that allows the Operations team to proactively manage and monitor systems in scope
 • planning, complex problem analysis, troubleshooting and professional consultancy to clients
 • manage and take technical ownership of products and services in ECM Stack (defining Architecture - Based on stakeholder requirements, standards, Roadmaps, Product updates, new releases etc.)Technical Skills

 • 5+ years experience in the IT Domain ideally around ECM systems and technologies 
 • A good understanding of wider infrastructure components such as network services, Storage, windows and Linux.
 • Good understanding of cloud technologies like PaaS, IaaS, virtualization, self service service design etc.
 • Hands on Experience with map/reduce based solutions like Hadoop, Hive etc.
 • Willingness to learn new technologies like those in the IBM Watson portfolio
 • Working experience with outsourced teams Language Skills
 • English
 • Result leadership in project management and in 3rd level support requests are key

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Well established international company

Requirements for the employee

Language skills

English - Proficiency (C2)

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

16 December 2016 (ostávajú ešte 12 dni)

Company address

CPL Jobs, s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2769254   Dátum zverejnenia: 17.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.