Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Invoicing Specialist with German (great opportunity for graduates!) (Ref. No.: JO-1608-337775c)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities:  

 • Process supplier invoices and allocate them to the appropriate expense account 
 • Ensure proper authorizations and verify correctness of invoices 
 • Ensure all original documents are archived based on requirements
 • Book direct debits/standing orders (or equivalents) and internal approvals
 • Reconcile assigned balance sheet and control accounts in timely manner
 • Control outstanding position of aged creditors report 
 • Process and file staff expense claims, ensure compliance
 • Handle supplier queries associated with invoice status, payment date, possible discrepancies, confirmation of balances 
 • Handle internal queries associated with invoices (payment date and status, discrepancies, ad hoc reports)
 • Cooperate on closing activities 
 • Share knowledge with all team members, train new team members in own tasks/responsibilities 

Requirements: 

 • Advanced English and German written and spoken is a must
 • University degree in the area of finance, accounting, economics or at least 1 -2 years of working experience in the area of finance, accounting 
 • Basic accounting knowledge 
 • Advanced knowledge of MS Office tools 
 • Good verbal and written business communication skills 
 • Proactive attitude, self-motivated, team player, willing to learn 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

Benefits 

 • Lunch vouchers  
 • 5 additional vacation days 
 • Sick days 
 • Child birth support 
 • Discounts and more benefits 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a well known international company.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
German - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2750901   Dátum zverejnenia: 5.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.