Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
Full time / Part time Customer Support Specialist with German (Ref. No.: JO-1506-310034fy)

Our client is an international company with a subsidiary in Bratislava.

Information about the position

 • Place of work: Bratislava
 • Contract type: full-time

Responsibilities:

 • Daily communication with clients, customers and other departments via phone, email or chat in foreign languages 
 • Answering questions, solving their queries in a timely manner 
 • Work with internal databases, resourcing for needed information in databases, internal tools etc. 
 • Communication and cooperation with other departments 
 • Daily communication and reaction via social media in the name of the company   
 • Administration work, reporting and other tasks 

Requirements:

 • Advanced English and German is a must
 • Knowledge of MS Office
 • Excellent communication and problem solving skills

Benefits:

 • Great opportunity for graduates with the daily use of languages!  
 • Opportunity to develop your professional skills in a multinational company
 • Opportunity to use foreign languages in a daily communication with native speakers
 • Language courses
 • 2 extra vacation days and 2 Sickdays
 • Fitness and wellness center
 • Teambuildings
 • Lunch vouchers
 • Working in an young and dynamic team 

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

 

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international company with a subsidiary in Bratislava.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
German - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

4 December 2016 (ostávajú ešte 0 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2750899   Dátum zverejnenia: 5.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.