Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
SAP basis administrator & delivery lead (Ref. No.: JO-1507-312228_14)

International IT company

Information about the position

 • Place of work: Bratislava
 • Contract type: full-time

Responsibilities:

SAP basis engineer is the single point of contact for his area of responsibility for the Account Delivery Executive of a designated customer.

 • Manage end to end projects within the Service Operation such as designing, developing, presenting and implementing and executing critical changes/implementations 
 • SAP basis support engineer has a coordination role within the Service Org, which includes:
 • Identify requirements of technical resources to complete change related activities
 • Identify requirements of technical resources to support process activities in his technical area of competency
 • Support of any Transition and Transformation activity


Requirements:

 • Experience and knowledge includes SAP R/3 basis administration including system back-up/recovery, transport management system and system monitoring.
 • Thorough understanding of system operating environments and database management including UNIX, NT, TCP/IP and ORACLE.
 • Good understanding and knowledge of one or several of the following: BW, ITS, APO liveCache, Workplace and EBP.
 • Experience formulating overall strategies and operational solution design and strategic and tactical planning process.
 • Leadership qualities: integrity, deadline oriented, goal oriented and a motivator.
 • Client oriented
 • English fluent

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:
Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

Company on whose behalf the position is being filled

International IT company

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - user

SAP - expert

Computer skills - administrator

SAP administration - advanced

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

26 October 2016 (ostávajú ešte 31 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

Contact person: Mgr. Miroslava Sentivanová
Tel.: 02/32191209
E-mail: send CV
miroslava.sentivanova@cpljobs.sk
Send CV to the company
ID: 2727835   Dátum zverejnenia: 16.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.