Key 6
Key 6
CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
Systems Engineer/Application Support (Ref. No.: JO-1511-321651_2)

Succesfull international company.

Information about the position

  • Place of work: Bratislava
  • Contract type: full-time

Responsibilities:

• being part of a “"Technischer Anwendungsbetrieb - operation of the applications and

support" team who is responsible for the business operation of in-house developed

applications (sale systems, contract management systems, etc ...) and purchased

software for Business departments (Prophet, scanning software, small items, etc ...)

• client-server as well as the pure client software, the operation and middleware

components are incurred by the team, such as databases, MQ, Apache, etc. ..

• working responsible and independent and showing initiative to find solutions for technical questions

• Size of development team you will work with is around 8 people

Requirements:

• Min 3 years working experience in such an environment

• solid know how of Windows Server 2008 R2, Windows 7 Client

• know how in listed technologies is an advantage - Network infrastructure, Server infrastructure,

Web-Development, Databases (Microsoft SQL and IMB DB2), Java, Apache

• interest in insurance business

• analytical thinking and skills, structured way of work

• good team player

• open communication

• flexibility in terms of accepting short term traveling abroad

• German, at least passive (reading, writing)

• English

Benefits:

• attractive salary, bonus system & stability and background of strong financial company

• dynamic and international working environment

• good team spirit

• possibility of individually tailored educational programs

• learning and using state of the art technology

• other social benefits

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

 

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

 

 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

 

Company on whose behalf the position is being filled

Information technology, computer programming, web portals

Succesfull international company.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Brief description of the company

CPL Jobs is a one of the leading recruitment agencies in Europe with branches in Ireland (www.cpl.ie), Czech Republic (www.cpljobs.cz), Slovakia (www.cpljobs.sk) , Poland (www.cpljobs.pl) and in Hungary (www.cpljobs.hu), Spain, Tunisia, UK specialising in permanent and temporary staffing as well as outsourcing and other HR services. Founded in Dublin in 1989, we have been in operation in Slovakia since 2004, and developed a client base who entrust their recruitment needs to us because we deliver. We are a part of the publicly listed CPL Group plc
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (9999/2004-OSS 38/2004)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

31 October 2016 (ostávajú ešte 30 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

Contact person: Mgr. Miroslava Sentivanová
Tel.: 02/32191209
E-mail: send CV
miroslava.sentivanova@cpljobs.sk
Send CV to the company
ID: 2727832   Dátum zverejnenia: 16.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.