SK | CZ | EN

Kariéra


Našu stratégiu zameranú na podporu kreativity našich špecialistov návrhu SW produktov a projektových dodávok ocenili vedúce finančné a telekomunikačné spoločnosti tým, že si nás vybrali ako dodávateľov pre svoje strategické IT projekty.
Vďaka týmto dlhodobým zákazkám sa môžeme ďalej dynamicky rozvíjať a pokračovať tak v naplňovaní našej stratégie - “Create IT”.

Našou doménou je síce IT, ale technológie samé osebe nedokážu byť kreatívne. Našou najdôležitejšou prednosťou sú ľudia: ich kompetencie, rozvoj a profesionalita.

Ak máte podnikavého ducha a ak je pre vás - rovnako ako pre nás - zložitosť skôr príležitosťou než problémom, skúste nám zavolať alebo sa pozrite na naše voľné pozície.

Čo vás u nás čaká?
  • Dáme vám príležitosť nájsť svoj potenciál a možnosti ďalej ho využívať.
  • Stále sa budete učiť nové veci a prístupy.
  • Máte možnosť ovplyvňovať smer svojho pôsobenia vo firme a svojho rozvoja.
Pozrite sa ako to u nás robíme: video o mobilnom bankovníctve.

Ponuky spoločnosti e-mailom