Ponuky práce: Centrum Natália

Centrum Natália navštevujú deti s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou či inými terapiami. Naším hlavným poslaním sú komplexné a špeciálne rehabilitačné služby s cieľom zlepšenia motorického stavu dieťaťa, ich optimálneho rozvoja osobnosti a integrácie.
V Centre vytvárame deťom príjemné hravé prostredie, v ktorom nepociťujú stres a strach, že musia cvičiť.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis