AdBackoffice je rýchlorastúci poskytovateľ služieb v oblastiach spracovania a manažmentu zákaziek, IT podpory v médiách a dátových analýz pre zákazníkov vo viac ako 10 krajinách Európy.

AdBackoffice, s.r.o.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
jobs@adbackoffice.sk

Ponuky spoločnosti e-mailom