1. Junior Consultant
  2. Junior Infrastructure Consultant
  3. Infrastructure Consultant
  4. Junior Technology Consultant

  1. Všetky aktuálne pozície spoločnosti Accenture


Accenture je globálna spoločnosť, ktorá pomáha veľkým a renomovaným firmám, vrátane 94 firiem z rebríčka Fortune Global 100, dosahovať vysokú výkonnosť. Využi príležitosť a staň sa členom divízie Consulting, ktorá momentálne ponúka pracovné príležitosti špičkovým absolventom vysokých škôl.

V našej divízii Consulting budeš mať príležitosť získať:
  • rozsiahly prehľad o fungovaní firiem či priemyselných odvetví
  • hlboké znalosti technologických a funkčných oblastí.
Budeš pracovať na návrhoch a implementácii najväčších a najkomplexnejších projektov.

Práca v Consultingu je vhodná pre absolventov ekonomických alebo technologických smerov. Každý zamestnanec Consultingu je zaradený do jednej z nasledovných pracovných skupín:

Management Consulting
Konzultanti v rámci pracovnej skupiny Management Consulting sa zameriavajú na realizáciu organizačných zmien a transformáciu spoločností. Využívajú znalosti špecifických funkčných oblastí ako je napríklad tvorba podnikových stratégií, riadenie dodávateľského reťazca, výkonnosť ľudských zdrojov či riadenie vzťahov so zákazníkmi v rámci všetkých priemyselných odvetví.

Systems Integration Consulting
Profesionáli v rámci pracovnej skupiny Systems Integration Consulting dodávajú rozsiahle komplexné riešenia, ktoré navzájom zosúlaďujú procesy s technológiami. Špecializujú sa na návrh, vývoj, integráciu a dodávku funkčných a odvetvových riešení, ktoré vychádzajú z existujúcich balíkov, napr. SAP, alebo systémov vytvorených na objednávku.

Technology Consulting
V rámci pracovnej skupiny Technology Consulting dodávajú konzultanti technologické inovácie a zabezpečujú oporu nášho podnikania v oblasti systémovej integrácie. Navrhujú a dodávajú rozsiahle architektonické a technologické riešenia, hodnotia a diagnostikujú technologické prostredie, navrhujú technologickú infraštruktúru, ako napr. siete, bezpečnosť a platformy, určujú stratégie v oblasti technológií a dolaďujú technologické prostredie na optimálny výkon.

Pozri si naše video a zisti čo Accenture robí a akú kariéru ponúkame kandidátom

Ponuky spoločnosti e-mailom