Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.

 RecruitRank TOP 10

Stručná charakteristika pre zamestnávateľov


Spoločnosť Grafton je popredný poskytovateľ riešení v oblasti náboru zamestnancov, riadenia talentov a ľudských zdrojov s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Grafton je jednou z najväčších nezávislých spoločností v Európe. Cieľom spoločnosti je prispievať k rozvoju a úspechu klientov a kandidátov, ktorí si zvolia Grafton za obchodného partnera, či kariérneho poradcu.
Welcome to Grafton Recruitment. Established on Dubline\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Grafton Street in 1982, the company has now expanded to include a portfolio of 5 brands and a network of 76 offices in 19 countries. Now 25 years old our company aims to be the very best in our industry.
Using all of our brand values we offer clients and candidates something very special.
But we wouldn\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t be where we are today without the passion and dedication of our people, a passion that has led us encircle the globe and achieve the Queens Award for Enterprise twice.

Today we employ more than 624 Recruitment, Finance, HR, IT, Administration and Marketing professionals across the world.

All these professionals combine to produce the most comprehensive service offering in the recruitment industry. Our five levels of service include:

* Local temporary and permanent contingency recruitment
* International skills resourcing,
* Interim Management and Executive search,
* Managed services,
* Added value services including: Human Capital (HR),
* Consultancy; Business Improvement Consultancy; Credit,
* Control Consultancy; Credit Control Outsourcing; and Payroll Outsourcing.

We have a turnover of £100 million / € 149 million and we payroll ¼ million people a year across the globe. We also have a database of over 700,000 candidates worldwide and 300,000 visitors to our websites each year.

Stručná charakteristika pre uchádzačov


Uchádzačom o prácu ponúka Grafton viac ako 500 pracovných pozícií z rôznych oblasti akými sú IT a Telekomunikácie, Engineering, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje, Financie a Bankovníctvo, Logistika, či služby. Na svoje si prídu aj čerství absolventi, ktorým sa osobitne venuje špecializovaný tím konzultantov.


Who we are? What can we do for you?

1. We promise to explain our process clearly and concisely.
2. We promise to tell you what to expect from us and what we expect from you.
3. We promise to set agreed timeframes of communication with you.
4. We promise to communicate with you in the most appropriate way for your needs - after all, sometimes you don\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t want everyone to know you are looking for another job!
5. We promise to give you access to our network so you can access to the best opportunities that we have to offer wherever they may be.
6. We promise to respect you by telling you the truth. We will give you feedback even if it may be challenging.
7. We promise that we won\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t try and put you in jobs that you don\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t want but we may offer you something to keep you ticking over until the job turns up.
8. We promise to explain all of your options and highlight which is the most suitable for you and why.
9. We promise that if we are unable to help you we will point you in the right direction.
10. We promise to build on our relationship with you at every step of the way.
11. We promise to honour your privacy by keeping your details confidential.

We promise to put you first!

Všeobecné informácie

Adresa
Obchodná 2, 811 06  Bratislava
Slovensko
Kontakt pre zamestnávateľov
Kontaktná osoba: Miroslav Garaj
E-mail: info@grafton.sk
Tel.: +421 2 59 208 111
Kontakt pre uchádzačov
Kontaktná osoba: Team Assistant
E-mail: info@grafton.sk
Tel.: +421 2 59 208 111
www adresaPočet zamestnancov
60
Rok založenia agentúry
1982
Dcérska spoločnosť zahraničnej agentúry
Áno

Pobočky agentúry

Adresa
Piaristická 1, 949 01  Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Suranová
E-mail: nitra@grafton.sk
Tel.: +421 37 326 0111
Adresa
Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Hurayová
E-mail: trencin@grafton.sk
Tel.: + 421 32 3211 321
Adresa
Rooseveltova 5, 040 01  Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Ričányová
E-mail: kosice@grafton.sk
Tel.: +421 55 3211 321

Služby ponúkané uchádzačom

Lokality ponúk práce pre uchádzačov
Slovenská republika
Česká republika
Veľká Británia a Írsko
Maďarsko
Iné štáty

Ďalšie služby
Brigády
Kariérne poradenstvo

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje

Reklama, propagácia, PR
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
Obchod
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
Školstvo, vzdelávacie inštitúcie
Strojársky priemysel
Finančné služby
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
Priemyselná výroba
Informačné technológie
Právo
Management
Ostatná priemyselná výroba
Ostatné služby
Výroba, rozvod elektriny, plynu, pary alebo vody
Výroba potravín, nápojov, liehovín alebo tabakových výrobkov
Úrady verejnej alebo štátnej správy
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
Doprava, pošta, telekomunikácie
Spracovanie dreva, výroba nábytku


Držiteľ licencií/certifikátov

Členstvo v Asociácii personálnych agentúr Slovenska (APAS)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania×