H.R.OMADA spol. s r.o.

 RecruitRank TOP 10

Stručná charakteristika pre zamestnávateľov


Spoločnosť H.R.OMADA tvorí tím špecialistov, ktorých personalistické
a poradenské schopnosti vybrúsila predchádzajúca manažérska prax. Našim
klientom poskytujeme služby a poradenstvo v nasledovných oblastiach a s
nasledujúcimi cieľmi:

Personálna agentúra = výber a nábor vhodných zamestnancov.

Pracovnoprávne poradenstvo = kvalitné nastavenie pracovnoprávnych vzťahov.

Osobnostný rozvoj ľudských zdrojov = zlepšovanie zručností a schopností ľudí, zvyšovanie kvality a maximalizácia využitia potenciálu pracovníkov.

Personálne a manažérske poradenstvo = zvyšovanie efektivity, zlepšovanie procesov, dosahovanie lepších výsledkov prostredníctvom reálnych riešení.

Profesionálne prezentácie = aby naši klienti mali profesionálnu prezentáciu, ktorá keď sa použije bude úderná a efektná, či už v slovenskom ale aj anglickom a ruskom jazyku.

Tlmočenie a vyjednávanie = naše tlmočenie realizujú ľudia z praxe a nie je to iba o prezentácii, ale aj o obchodovaní a vyjednávaní podmienok.

Stručná charakteristika pre uchádzačov


Spoločnosť H.R.OMADA tvorí tím špecialistov, ktorých personalistické a poradenské schopnosti vybrúsila predchádzajúca manažérska prax. Naša spoločnosť je zameraná na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, manažmentu a osobnostného rozvoja.

Všeobecné informácie

Adresa
Pribinovo námestie 3, 971 01  Prievidza
Slovensko
Kontakt pre zamestnávateľov
Kontaktná osoba: Ing. Tokar Jozef
E-mail: info@hromada.biz
Tel.: 0944590101
Kontakt pre uchádzačov
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Tokar
E-mail: zamestnanie@hromada.biz
Tel.: 0944590101
www adresaPočet zamestnancov
8
Rok založenia agentúry
2010
Dcérska spoločnosť zahraničnej agentúry
Nie

Služby ponúkané uchádzačom

Lokality ponúk práce pre uchádzačov
Slovenská republika
Česká republika
Nemecko
Rakúsko
Maďarsko

Ďalšie služby
Kariérne poradenstvo

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje

Reklama, propagácia, PR
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
Obchod
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
Školstvo, vzdelávacie inštitúcie
Strojársky priemysel
Finančné služby
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
Priemyselná výroba
Informačné technológie
Právo
Management
Ostatné služby
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
Doprava, pošta, telekomunikácie×