Zákon o službách zamestnanosti

Posledná aktualizácia: 14. Apríla 2015
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.Zakon-o-sluzbach-zamestnanosti