Vzory dokumentov

Posledná aktualizácia: 2. september 2014
Stiahnite si vzory dokumentov, napríklad dohodu o vykonaní práce či výpoveď.Vzory_dokumentov

Skončenie pracovného pomeru

Vzor výpovede zo strany zamestnanca
Vzor Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou
Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohody

Dohoda o vykonaní práce
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o brigádnickej práci študenta
Vzor pracovnej zmluvy
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Dohoda o zrážkach zo mzdy

Vytvorte si životopis za pár minút