Minimálna mzda

Posledná aktualizácia: 6. apríl 2015
Každý zamestnanec má v zmysle Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy.Minimalna_mzda

Právny nárok na minimálnu mzdu sa vzťahuje nielen na zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti).

Vývoj výšky minimálnej mzdy v SR od roku 1993

minimalna_mzda_2015

Základné informácie

Porovnajte si svoj plat
Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o svojej mzde? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.