Príl.3 ZOZNAM ŠTÁTOV A ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ ZRÁŽAJÚ DAŇ PODĽA ČL. 11 SMERNICE RADY Č. 2003/48/ES

PRÍL.3
ZOZNAM ŠTÁTOV A ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ ZRÁŽAJÚ DAŇ PODĽA ČL. 11 SMERNICE RADY Č. 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV
Luxembursko
Rakúsko
Andorra
Lichtenštajnsko
Monako
San Marino
Švajčiarsko

Územia závislé na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sú:
Jersey

Územia závislé na Holandskom kráľovstve sú:
Sint Maarten, Curacao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba.