§ 59 Zrušený od 1.1.2008

§ 59
Zrušený od 1.1.2008

35) § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36) Zákon č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.