§ 225m Nadpis platí od 1.7.2017

Nadpis platí od 1.7.2017
§ 225m
Platí od 1.7.2017

81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.