§ 225a-225p Nadpis platí od 1.7.2017

Nadpis platí od 1.7.2017
§ 225a
Platí od 1.7.2017

§ 225b
Platí od 1.7.2017

§ 225c
Platí od 1.7.2017

§ 225d
Platí od 1.7.2017

§ 225e
Platí od 1.7.2017

§ 225f
Platí od 1.7.2017

§ 225g
Platí od 1.7.2017

Nadpis platí od 1.7.2017
§ 225h
Platí od 1.7.2017

§ 225i
Platí od 1.7.2017

Nadpis platí od 1.7.2017
§ 225j
Platí od 1.7.2017

§ 225k
Platí od 1.7.2017

§ 225l
Platí od 1.7.2017

Nadpis platí od 1.7.2017
§ 225m
Platí od 1.7.2017

Nadpis platí od 1.7.2017
§ 225n
Platí od 1.7.2017

§ 225o
Platí od 1.7.2017

§ 225p
Platí od 1.7.2017

81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
100aa) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.