Môžem pracovať na dohodu?

Ak mám trvalý pracovný pomer, môžem popri zamestnaní pracovať na dohodu? Keďže mi mzdu za prácu na dohodu nezdaňujú, nebudú odomňa na ročné zúčtovanie požadovať túto daň? A vzťahuje sa na mňa tých 350 hodín do roka, ktoré sa môžu odrobiť?

Ďalšiu otázku mám ohľadom matky, je dobrovoľne nezamestnaná, neevidovaná na úrade práce. Je samoplatca ZP. Viem, že u každého zamestnávateľa sa na dohodu môže odpracovať 350 hodín ročne, ale čo by sa stalo, ak odpracuje viac ako 350 hodín u jedného z nich? Vyplýva z toho nejaký postih?

Ďakujeme.
 
K druhej časti otázky:
Podľa súčasnej platnej právnej úpravy na dohodu o VP u jedného zamestnávateľa je možné odpracovať max. 350 hodín za kalendárny rok.
Podĺa par. 226 ods. 2) ZP dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
Z uvedeného vyplýva, že nie je podstatné, koľko hodín odpracuje ale to, či včas, kvalitne odovzdá pracovnú úlohu.
Ak by odmenu mala v dohode písomne dohodnutú v hrubom napr. za l hodinu, od zamestnávateľa po splnení úlohy vymôže aj súdnou cestou max. dohodnutú čiastku x EUR//hod. x 350 hodín. V praxi 90 percent činnsotí nespĺňa charakter práce na DoVP.
 
K prvej časti otázky z oblasti pracovného práva.
Počas trvania prac. pomeru môžeš pracovať aj na dohodu o vykonaní práce max. 350 hodín ročne u jedného zamestnávateľa či dohodu o pracovnej činnosti max. 10 hodín týždenne , ale aby ti to nebránilo plneniu pracovných úloh. U toho istého zamestnávateľa by pracovná činnosť mala byť iná ako v pracovnej zmluve. Podľa par. 83 ZP zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
Niektoré skupiny zamestnancov však majú zákaz inej zárobkovej činnosti, okrem výnimiek uvedených v ich zákone.
 
Dobrý deň,
V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za odpoveď. Druhá časť otázky však bola myslená tak, ak má zamestnávateľ záujem, aby matka robila viac ako 350 hodín (napr. 4x nočná do mesiaca je už 42,5 hodiny, čo jej bez problémov vyplatia, ale by potrebovali, aby robila viac nočných do mesiaca, ale každý mesiac, čo vychádza nad 350h) či to môže odpracovať, či pre matku z toho vyplýva nejaký postih alebo pokuta, keď prekročí tých 350 hodín?
Vopred ďakujeme
 
Môžete uviesť názov pracovnej úlohy uvedenej v dohode? Pravdepodobne to nebude v súlade so ZP. Zamestnávateľ chce na vás len ušetriť, nemusí platiť odvody do ZP a SP, nemusí platiť náhradu mzdy za dovolenku, PN-ku, OČR-ku, zabezpečovať stravovanie podľa par. 152 ZP, ani poskytovať výhody podľa ZP ako žene a matke pri riadnej pracovnej zmluve, atď.a je to pre vás nevýhodné.
Zamestnávateľ musí viesť evidenciu pracovnej doby. A nemyslíte na kontroly z Inšpektorátu práce, ktoré chodia k zamestnávateľom aj neočakávane aj v noci, aj cez sviatky a víkendy?
 
Ten postih yplyva pre zamestnavatela, lebo nedodrzi zakonnik prace a pri kontrole by za to dostal pokutu.
Takze rozumny zamestnavatel take nieco nepripusti.

Ak potrebuje, aby pre neho zamestnanec robil viac hodin ako povoluje dohoda, tak je lepsie s nim uzavriet riadnu pracovnu zmluvu na skrateny , napr 20% uvazok, co by vychadzalo na 1 zmenu do tyzdna.

 Diskusia k tejto otázke bola uzatvorená.

Informácia

Každý príspevok predstavuje názor autora jemu vlastný a prevádzkovateľ Fóra práce nezodpovedá za obsah príspevkov v ňom uvedených.

Nahlásenie nevhodného obsahu

×

Odoberanie komentárov

Zadajte e-mail, na ktorý Vám budeme zasielať notifikácie o nových komentároch.
×