Porovnali sme platy na Slovensku, v Česku a Maďarsku

Kde sa oplatí pracovať, ak chce človek dobre zarábať? V ktorých odvetviach by si ľudia nemali hľadať zamestnanie, ak pracujú najmä kvôli tomu, aby zarobili? Vo všetkých troch krajinách zapojených do online prieskumu Platy sú dobre platiace odvetvia približne rovnaké.

V Českej republike sa zarába o 12% viac ako na Slovensku

Podľa platového prieskumu Platy.sk je na Slovensku priemerný hrubý mesačný plat s odmenami 927 eur, pričom do tejto sumy sú zarátané všetky odmeny a provízie, ktoré zamestnanci dostávajú. Priemerný mesačný plat v Českej republike je po prepočítaní na eurá podľa prieskumu Platy.cz 1041 eur.  Z okolitých krajín, kde prebieha online platový prieskum rovnakou metodikou, najhoršie zarábajú ľudia v Maďarsku. Priemerný mesačný plat po prerátaní na eurá je 864 eur.  Ľudia na Slovensku teda zarobia oproti ľuďom v Maďarsku o 7% mesačne viac.

Graf: Porovnanie hrubých mesačných platov s odmenami v Česku, na Slovensku a v Maďarsku


Zdroj: Platy.sk, Platy.cz, Fizetesek.hu

Najvyšší rozdiel v platoch majú v českých advokátskych kanceláriách

Ľudia v Českej republike zarobia oproti ľuďom na Slovensku takmer v každom sledovanom odvetví viac. Menej ako na Slovensku zarobia ľudia v Česku len ak pracujú v dvoch odvetviach  - v mimovládnych organizáciách, občianskych združeniach alebo v centrách zdieľaných služieb.

Naopak pracovať radšej u našich západných susedov sa oplatí najmä v odvetviach advokátske kancelárie, školstvo, výskum a vývoj, poštové služby a samospráva. V týchto odvetviach je priemerný mesačný plat vyšší ako na Slovensku o štvrtinu až tretinu.  

Tabuľka 1: Priemerné mesačné platy medzi Slovenskom a Českou republikou a rozdiely medzi nimi


Zdroj: Platy.sk, Platy.cz

Do Maďarska za prácou  do výroby

Na rozdiel od našich západných susedov, kde sú platy oproti Slovensku vyššie, za južnou hranicou sa zarába horšie ako u nás. Nižšie priemerné platy majú v Maďarsku takmer vo všetkých odvetviach. Výnimku tvoria niektoré výrobné odvetvia, finančné odvetvia a časť priemyselných odvetví a poľnohospodárstvo.

Tabuľka 2: Priemerné mesačné platy medzi Slovenskom a Maďarskom a rozdiely medzi nimi


Zdroj: Platy.sk, Fizetesek.hu

Najlepšie platia informačné technológie, bankovníctvo, telekomunikácie a centrá zdieľaných služieb

Napriek platovým rozdielom vo výške platov medzi susednými krajinami, odvetvia, v ktorých sa zarába najviac, sa zhodujú. Na vrchole rebríčka najlepšie platiacich odvetví sú na Slovensku aj v Českej republike informačné technológie. V Maďarsku sa lepšie ako v informačných technológiách zarába v telekomunikáciách.

Na Slovensku len o niečo menej ako v informačných technológiách (1403 eur), zarábajú ľudia pracujúci v centrách zdieľaných služieb (1257 eur) a telekomunikáciách (1254 eur).

V Českej republike po informačných technológiách (1468 eur) nasledujú bankovníctvo, peňažníctvo (1442 eur) a telekomunikácie (1368 eur).

Tri v Maďarsku najlepšie platiace odvetvia sú telekomunikácie (1324 eur), informačné technológie (1318 eur) a bankovníctvo, peňažníctvo (1212 eur).

Spodok rebríčka je tiež vo všetkých troch krajinách podobný. Najhoršie platené sú odvetvia sociálna starostlivosť, reštaurácie, bary, jedálne, poštové služby, hotely, penzióny, ubytovne a textilná, odevná, kožiarska výroba.

Dvadsať rokov od rozpadu Československa zarábajú ľudia na Slovensku iba na 16 pozíciách viac ako ich kolegovia v Česku

Najviac ľudí zo Slovenska spomedzi zahraničných krajín pracuje  práve v susednej v Českej republike. Hlavným rozdielom, ktorý medzi oboma krajinami pretrváva, je miera nezamestnanosti, ktorá je v Českej republike dlhodobo podstatne nižšia.
Priemerné platy sú v Česku oproti Slovensku dlhodobo vyššie. V posledných rokoch sa však Slovensku podarilo tento rozdiel o niečo zmierniť.  Podľa nominálnych respondentov online prieskumu, do ktorého sa môžu ľudia denne zapojiť, stúpol od roku 2008 priemerný hrubý plat v Českej republike o 14%, kým na Slovensku o 18%.

Graf: Porovnanie platov v Českej republike a na Slovensku od roku 2008


Zdroj: Platy.sk, Platy.cz