Pracovné vzťahy

[Dagmar Krištofovičová; Profit]

Príjemné pracovné prostredie, mladý a dynamický kolektív, možnosť osobného rastu... Veď to poznáte. Ide o formulky, akými zväčša zamestnávatelia charakterizujú skupinu ľudí, ktorá pre nich pracuje. Niekedy je to naozaj pravda. Inokedy sa práve za týmito slovami skrývajú aj iné významy. Podmienky pre férové vzťahy v zamestnaní či pracovnom kolektíve vytvárajú všetci spoluhráči, kolegovia.

Medziľudské vzťahy sú vždy a všade zložité a komplikované. Na pracoviskách predovšetkým.Je to o to horšie, ak sa do kolektívu, kde vládne vzájomná spolupráca a priateľská atmosféra, dostane človek orientovaný najmä na budovanie svojej kariéry. Taký, ktorý je úspešnému postupu ochotný obetovať všetko - aj priateľstvá.

"Vzťahy na našich pracoviskách nie sú ideálne a pre mnohých aj neuspokojivé," hovorí Eva Jakubčíková z personálnej a poradenskej firmy Fiducia. "Ľudia sa často v kolektíve cítia ako koliesko v zložitom súkolesí, nepoznajú svoj význam v ňom. Aj preto neraz pracovníci menia zamestnanie bez pocitu radosti alebo smútku."

Pozor na karieristu


Stretnete ho - raz určite. Zvyčajne nasadí vražedné pracovné tempo. Je k vám milý a snaží sa byť priateľský. Často s vami komunikuje a pýta sa vás na názor alebo možné riešenia pracovných problémov a potom ukradne vaše nápady...

Ak si takýto kolega buduje cielene pracovnú kariéru, možno mu len závidieť jeho šikovnosť. Ale ak pri tom používa široké lakte, využíva vaše schopnosti, dajte pozor, máte do činenia s karieristom.

"Pri výbere pracovníkov sa stretávame s mnohými veľmi nadanými ľuďmi, ktorí majú veľa poznatkov a vedomostí. Chýbajú im zručnosti, ale tie sa dajú školeniami získať. Čo však u mnohých absentuje, je schopnosť tímovej práce, komunikácie a širší rámec osobnosti, istý nadhľad. Cítiť z nich chuť zviditeľniť sa za každú cenu, presadiť svoje ego, byť úspešný bez ohľadu na iných. Je v nich veľa štylizácie, málo autentickosti a prirodzenosti," vraví E. Jakubčíková. Niektorí ľudia nie sú pripravení na rast svojej osobnosti.

Karierista-snaživec je schopný využiť všetko, čo mu príde pod ruku. Od situácie, keď môže presadiť vlastnú osobu, cez informácie, ktoré sa mu hodia ku kariérnemu postupu, až po zneužívanie chýb tých druhých.

Zväčša ide o človeka, ktorý nie je tímový hráč a venuje sa len vlastnému osobnému prospechu. Svoju prácu sa snaží robiť dobre, aby mu priniesla povýšenie, a nie preto, aby pomohol kolektívu, s ktorým má dosiahnuť vytúžený cieľ.

Podľa psychológov takýto človek môže zo začiatku firme pomôcť, vyvoláva konkurenčnú atmosféru, ťahá spolupracovníkov k vyšším výkonom. To všetko však možno zniesť iba určitý čas. A je iba na sile kolektívu, ako sa s takým človekom vyrovná. Či ho spozná hneď, alebo až potom, keď zmení postoje a návyky, ak ho čaká povýšenie.

Identifikácia snaživca

Spoznáte ho poľahky: Nevie síce hrať squash alebo golf, ale ak tieto športy vyznáva šéf, je ochotný naučiť sa ich, aby sa mohol stretávať s nadriadeným aj mimo pracoviska. Nepije síce pivo, ale ak ho má rád šéf, premôže sa.

Dohovárate si schôdzky po práci? Tento človek sa ako prvý prihlási do partie. A urobí všetko, aby sa do nej votrel. Veď predsa potrebuje vedieť, čo si myslíte o šéfovi, s ktorým je zadobre.

Sťažovať sa na nekalé praktiky karieristu nadriadenému zväčša nemá zmysel, pretože šéf ho má rád. Veď je predsa taký snaživý a občas mu povie aj "zaujímavosti" zo života kolektívu...

Po moci a vyššej priečke vo firemnom rebríčku baží mnoho ľudí. Ale iba karierista využíva znalosti iných a rovnako aj to, ak sa vám niečo nepodarilo, a iba vo vlastný prospech. Ak mu poviete hocičo, akúkoľvek informáciu, buďte si istí, že ju proti vám zneužije. Prípadne ju použije presne vo chvíli, keď sa môže "predviesť" lepšie ako vy.

Ak máte medzi sebou takého človeka, snažte sa mu vyhýbať. Pravda, ak to ide. Nerozprávajte sa s ním o svojich súkromných záležitostiach, hovorte s ním v prítomnosti inej osoby, nedovoľte mu, aby nosil šéfovi vaše splnené úlohy. Ak mu už musíte poskytovať informácie, tak mu ich pošlite e-mailom a kópiu si uschovávajte. Nehovorte s ním o iných kolegoch.

Keď to ladí alebo škrípe

Každý kolektív je jedinečný. Niekedy trvá roky, kým sa zíde správny tím. Aj tak sa však na pracovisku stretáva mnoho nesúrodých ľudí, ktorí však môžu tvoriť pomerne dokonalý orchester. Ak sa orientujú na spoločný cieľ, je dôležité, aby sa navzájom podržali, boli k sebe tolerantní.

Kolegovia sa nemusia navzájom "milovať" či sa považovať za veľmi dobrých priateľov. Stačí, ak sa k sebe správajú korektne a slušne. A každý z nich by mal presne poznať kompetencie a postavenie na horizontálnej aj vertikálnej úrovni.

"Ak to v kolektíve škrípe, treba vždy hľadať súvislosti. Väčšinou ide o nevyjasnené kompetencie a z nich vyplývajúci nedostatok sebarealizácie alebo motivácie," hovorí Ivan Kyselica z tréningovej spoločnosti Welldone.

Staňte sa obľúbencom

Každý šéf má svojho obľúbenca. Nemalo by to tak byť, ale aj šéf je len človek. Aj v každodennom živote k niektorým ľuďom inklinujeme viac, k iným menej. Vyplýva to z ľudskej prirodzenosti.

Richard Templar v knihe Sto zlatých pravidiel pre úspešnú kariéru navrhuje: "Staňte sa tým obľúbencom vy. Najmä ak pracujete pre šéfa, ktorý má rád favoritov. Avšak nechváľte sa tým pred svojimi kolegami".

Budovať si kariéru čestným spôsobom, to je aj o osobných schopnostiach, charizme, vzhľade, talente, znalostiach, skúsenostiach, vystupovaní i osobnej príťažlivosti.

"Nikdy nikomu nelezte do zadku, nepodkurujte, nelíškajte sa, nedonášajte, neponižujte sa, nestaňte sa potkanom, hadom ani slimákom. Byť favoritom znamená zaslúžiť si to, nie vyžobrať alebo kúpiť za cenu vlastnej dôstojnosti. Ak pôjdete touto ľahšou cestou, kolegovia vás budú nenávidieť," prorokuje R. Templar.

Tolerancia, objektívnosť a nestrannosť - to sú vlastnosti dobrého kolegu. Neničí medziľudské a pracovné vzťahy, ale buduje ich. Na pracovisku trávime mnoho času, a preto je nevyhnutné, aby sme si navzájom neškodili, ale pomáhali.

Ak niekto neustále vyvoláva konflikty, delí kolegov na takých a onakých, nevšímajte si ho. Nemá zmysel dostať sa s ním do konfliktu. A keď si už naozaj neviete rady, je čas na zmenu.

Slovník pracovných pozícií - Runner


Runner je technický pracovník leteckej dopravy. Základnou náplňou práce v tejto pozícii je vo všeobecnom zmysle technická, organizačná a administratívna podpora v oblasti leteckej dopravy a prepravy. Konkrétne možno medzi pracovné úlohy zaradiť predovšetkým koordináciu leteckých zásielok - zabezpečenie ich včasnej a kompletnej prepravy smerom k príjmovému subjektu a zároveň ručenie za správnosť dokumentov súvisiacich s týmito zásielkami.

Nemožno vynechať ani operatívne časti pracovnej náplne - etiketovanie zásielok, odovzdávanie a kompletáciu exportných dokumentov, kontrolu obalov, hmotnosti a miery balíkov v skladiskách, asistenciu pri vybavovaní reklamácií a sťažností zákazníkov, podporu pri odbavovaní poškodených zásielok a plnenie ďalších úloh zadaných nadriadeným pracovníkom. Pozícia je typická pre kuriérne spoločnosti.

Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, ideálne so zameraním na logistiku či špedíciu, komunikatívna znalosť angličtiny, fyzické predpoklady na manipuláciu s batožinami, vodičské oprávnenie skupiny B, užívateľská znalosť práce na PC (MS Office), vyspelosť v rokovaní a vystupovaní, systematický prístup a odolnosť proti stresu.

Jednou z možností ďalšieho uplatnenia po tejto skúsenosti je napríklad kariéra v logistickom či inom príbuznom odbore.


Seriál pre Profit pripravuje spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia


Súvisiace články

×