Vzory dokumentov

Prinášame základné vzory, používané v pracovnom procese. Kliknite na konkrétny vzor a doplňte si dokument podľa vlastných potrieb.

Pre zamestnancov

Vzor výpovede zo strany zamestnanca
Výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi. Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer výpoveďou i bez uvedenia dôvodu.

Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Vzor žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou
Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou.

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Vzor oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pre zamestnávateľov

Vzory dokumentov pre zamestnávateľov a veľa ďalších užitočných informácií nájdete na špecializovanom portáli HRclub.sk.

×