Uplatniť sa v Amerike nie je problém

[Pravda]

V Spojených štátoch je dôležité ovládať anglický jazyk a mať chuť pracovať.

Pán Henrich Pytlik je jeden z výhercov zelenej karty. V súčasnosti žije a pracuje v Spojených štátoch, na Floride.

+ Ako ste sa dopracovali k zelenej karte?

- Po skončení štúdia na vysokej škole som sa rozhodol zapojiť do lotérie o zelenú kartu. Urobil som to prostredníctvom agentúry, ktorú mi odporučil priateľ. Jemu sa to už v minulosti podarilo.

+ Ako dlho ste už v USA a čo tam robíte?

- Do lotérie o zelenú kartu som sa prihlásil v septembri 2001, oznámenie o výhre som dostal v júni 2002 a po získaní vysťahovaleckých víz (ešte nie samotnej zelenej karty, tá príde až po príchode do USA) na ambasáde v Prahe v novembri 2002 som mohol vycestovať do Spojených štátov. Vycestoval som však až po Vianociach, v januári 2003. V USA, na Floride, žijem takmer dva roky a pracujem v oblasti "restaurant business". Popri tom externe študujem odbor, ktorému som sa venoval na vysokej škole na Sloven sku. Doma som študoval na leteckej akadémii a teraz sa snažím o získanie licencie v oblasti letectva v civilnom sektore. Popri práci teda chodím do leteckej školy, kde lietam na malých vrtuľových lietadlách. Po skončení tohto "kurzu" budem schopný zamestnať sa ako pilot civilného dopravného lietadla.

+ Mali ste problémy s hľadaním práce?

- S nájdením práce v USA v podstate nemáte problém, veľa však záleží na jazykovej zdatnosti každého jednotlivca. Vo všeobecnosti platí, že po preklenutí jazykovej bariéry našinec nemá veľký problém uchytiť sa alebo sa adaptovať do miestneho prostredia.

+ Aké sú vaše skúsenosti z kontaktu s Američanmi? Ako sa k vám správajú?

- Prístup Američanov k cudzincom je, aspoň z mojej skúsenosti, pomerne dobrý. V celých Spojených štátoch je veľa prisťahovalcov, preto si myslím, že každý sa snaží tolerovať inú kultúru či národnosť. Samozrejme, nájdu sa jednotlivci, ktorí môžu mať tendencie znepríjemňovať vám život na základe inej národnosti či rasy, ale to je naozaj zriedkavé a ako hovorím, individuálne. Vo všeobecnosti je to asi ako všade inde, nájdete tu aj normálnych, aj tých menej príjemných.

+ Plánujete sa tam usadiť natrvalo?

- Zatiaľ sa tu neplánujem usadiť natrvalo, závisí to však od konkrétnych možností a rozhodnutí, ktoré sa ukážu až v budúcnosti. V každom prípade túto skúsenosť odporúčam a prial by som ju každému. Ja osobne som veľmi rád, že mám možnosť si to skúsiť, vidieť kus iného sveta a v neposlednom rade naučiť sa jazyk.

×