Vzor motivačného listu

Ukážka ako by mal vyzerať motivačný list.Jana Nováková, Pribinova 25, 811 09  Bratislava

ITC Comp, a. s.
Ing. Pavel Malý
Prešporská 154
842 31  Bratislava

Bratislava 11. mája 2011
Vážený pán Malý,

na základe ponuky uverejnenej na pracovnom portáli www.profesia.sk sa uchádzam o pozíciu asistentky obchodného riaditeľa. Pracovná ponuka ma zaujala, pretože spoločnosť ITC Comp poznám ako modernú spoločnosť, so stabilným postavením na trhu v oblasti IT.

Informačné technológie považujem za rýchlo rastúce a moderné odvetvie. Orientovať sa v nových trendoch informačných technológií mi nerobí problém, naopak baví ma študovať si nové veci z oblasti. Preto by som sa rada stala súčasťou tímu spoločnosti ITC Comp.

Mám za sebou 2-ročnú prax na pozícii asistentky marketingového riaditeľa. Môj nadriadený v predchádzajúcej spoločnosti oceňoval najmä moje komunikačné schopnosti, spoľahlivosť, dochvíľnosť, cieľavedomosť a pracovné nasadenie. Myslím si, že práca asistentky si vyžaduje poctivý prístup a plnú dôveru nadriadeného. Som človek, ktorého baví byť v centre diania veľkej spoločnosti a byť nápomocnou v administratívnej agende. Zvládam aj stresové situácie a dokážem sa flexibilne prispôsobiť novým okolnostiam na pracovisku, čo by mohol potvrdiť aj môj bývalý nadriadený.

Plynule hovorím po anglicky a nemecky. Ovládam strojopis, na úrovni používateľa ovládam programy Microsoft Excel, Microsoft Word a PowerPoint. V PowerPointe mám skúsenosti s prípravou mnohých prezentácií.

Bavia ma výzvy, som empatická, spoľahlivá, s aktívnym prístupom v práci ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na ponúkanú pozíciu.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, veľmi rada ďalšie potrebné informácie doplním na osobnom stretnutí, na ktoré sa už vopred teším.

S pozdravom
Uložiť v súbore MS Word
×